Menu English

Peuter en Co

Welkom in onze LWG-kraam

Ieder kind verdient een goede start. De Rotterdamse Peuterschool is daarvoor de beste plek! Een fijne en veilige plek waar je jezelf mag zijn en waar je spelend de wereld leert ontdekken. Spelen is leren… dat is onze visie. Spelen is dingen doen waar je zin in hebt, zo lang je zelf wilt, zonder iets speciaals te willen bereiken en zonder dat iemand zegt dat het moet.

Peuters ontwikkelen zich razendsnel, maar ook in een eigen ritme. In ons werk volgen we dat ritme door bewust pedagogisch handelen. Niets is inspirerender dan te zien hoe peuters stappen zetten in hun ontwikkeling! Ieder kind op zijn eigen manier en in eigen tempo. Als individu en als onderdeel van de groep.

Wij ondersteunen ouders bij de opvoeding. We bouwen een vertrouwensrelatie met hen op waardoor zij zich vrij voelen om met vragen en twijfels bij ons te komen. Samen werken aan de ontwikkeling van iedere peuter daar draait het om. Het is de beste garantie voor een goede start in het leven. De wereld van een peuter is complex en veelzijdig. Daarom is ons handelen doelbewust en doordacht. Dat handelen is beschreven in dit curriculum: het handboek voor de pedagogisch medewerkers van De Rotterdamse Peuterschool! Het is onze visie uitgewerkt naar acht doelen, stuk voor stuk bouwstenen die richtinggevend zijn voor ons dagelijks handelen, concreet, inspirerend en tastbaar. Zo doen wij dat!

De aanpak “Thuis in Taal op school” biedt een gedegen basis om op de peuterschool aan te sluiten bij de thuissituatie van kinderen met onder andere ouder-kind activiteiten in de groep. In het project “Thuis in Taal naar huis” gaan we nog een stapje verder. We vergroten de kansen van kinderen met thuisondersteuning in het verlengde van de ouder-kind activiteiten. Als stagiaire Thuis in Taal zorg jij samen met de PM-er voor de verbinding met de ouders. Je ondersteunt zowel bij de activiteiten in de groep als bij de activiteiten thuis

Bekijk de vacature:

Pedagogisch begeleider


Mijn naam is Elahe Kalantari en ik ben werkbegeleider bij Peuter & Co. Samen met studenten die ik begeleid implementeer ik de aanpak Thuis in Taal op de Rotterdamse peuterscholen. Daarnaast bied ik vanuit het project Samen Thuis met studenten thuisondersteuning aan. Als werkbegeleider ben ik de schakel tussen Hogeschool Rotterdam, de studenten en de pedagogisch medewerkers van de Peuter & Co locaties. 


Mijn naam is Yousra el Oiskhiri. Ik ben derdejaarsstudent, en loop momenteel stage bij Peuter & Co voor Thuis in Taal. Als stagiaire ben ik hartelijk ontvangen in een warm en veelzijdig team. Ik sta twee dagdelen in de week op groepen van Peuter & Co. Centraal staat het opbouwen van relaties en het aangaan van samenwerkingen met ouders en leerkrachten, om samen maar vooral met de ouders een taalrijke omgeving te kunnen creëren voor de kinderen. Daarnaast doe ik ook huisbezoeken, met als doel laaggeletterde ouders en hun kinderen te ondersteunen in het spelenderwijs werken aan taal om zo de taalontwikkeling bij de kinderen te stimuleren. Het fijnste aan mijn stage vind ik het feit dat ik mijn creativiteit kwijt kan in mijn werkzaamheden, dat ik een steentje kan bijdragen en dat ik als stagiaire altijd gehoord word binnen het team. Ik loop hier met veel plezier stage!


Mijn naam is Midia Marabi. Ik ben een derdejaarsstudent en ik loop momenteel stage bij Peuter en Co voor het onderzoek Thuis in Taal. Als stagiaire sta ik twee dagdelen per week op de groep. Binnen de groep leg ik contact met de pedagogische medewerkers en leerkrachten en probeer ik een vertrouwensband op te bouwen. Hierdoor kunnen wij veel van elkaar leren om optimaal bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen. Verder observeer ik ook de kinderen op de groep. Ik kijk naar hoe zij contact leggen met andere kinderen en met mij.
Voor het onderzoek doe ik ook voornamelijk huisbezoeken. Wij werken voornamelijk samen met laaggeletterde ouders. Wij bereiden activiteiten voor om samen met ouders spelenderwijs te werken aan de taalontwikkeling van het kind. Het is heel leuk om hierbij de ontwikkeling van de relatie tussen ouder en kind mee te maken.
Het team van Thuis in Taal bestaat uit super leuke, sympathieke en ambitieuze mensen. Ik heb de mogelijkheid gekregen om mijn ideeë in te brengen en deze uit te werken. Ik heb altijd het gevoel gehad dat de anderen mij als een volwaardige collega hebben gezien en niet als stagiaire. Voor mij een super fijne werksfeer!

 

 

 


Mijn naam is Rahima Benseddik. Ik ben 23 jaar oud en volg momenteel de opleiding Social Work.        
Ik zit in mijn derde leerjaar, waarin ik gekozen heb voor de profiel Jeugd. Ik loop dit gedurende jaar stage bij Peuter & Co, Thuis in taal. Samen met mijn collega’s richten wij ons op de interactie tussen de ouders en hun peuter om de taal op spelenderwijs verder te ontwikkelen. Hiervoor sta ik twee dagdelen op verschillende peutergroepen. Daarnaast ga ik ook op huisbezoeken om de ouders bij te staan en te ondersteunen bij het aanbieden van een taalrijke omgeving aan hun peuter. Dit doen wij aan de hand van taalactiviteiten en spellen. De doelgroep waar wij voornamelijk mee samenwerken zijn laaggeletterde/laagopgeleide ouders, peuters en de pedagogische medewerkers. Ook wel de ‘gouden driehoek’ genoemd.

Binnen mijn stage heb ik mij zelf tot nu toe mogen ontwikkelen als persoon maar zeker ook als toekomstige professional. Het is een team waarin iedereen een stem heeft en ook daadwerkelijk naar geluisterd wordt. Als stagiaire word je meegenomen in het onderzoek en draag je zeker ook een steentje bij. Vanuit het team wordt er voornamelijk gesproken vanuit waardering naar de stagaires toe. Dat is iets wat natuurlijk heel fijn is binnen een groep om jezelf verder te mogen ontwikkelen. 

LWG docent: Liesbeth van der Ree

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen