Menu English

Welkom in de LWG kraam van Participatie

Vluchtelingenwerk, Radar anti-discriminatie, Dona Daria, Stichting Mano, Nieuwkomers Humanitas

LWG Participatie
De leerwerkgemeenschap Participatie is een samenwerking tussen studenten, docenten en professionals van verschillende organisaties; VluchtelingenWerk Schiedam (VW Schiedam), Vluchtelingenwerk Barendrecht, Vluchtelingenwerk Rotterdam, (VW Rotterdam), Albrandswaard (VW BAR-gemeenten), Stichting Mano, Radar Anti-discriminatie, Humanitas en Donadaria. Deze organisaties hebben als kenmerk dat zij zich inzetten om nieuwkomers en andere mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is te ondersteunen bij het volwaardig participeren in de samenleving. Een tweede kenmerk is de uitgesproken ambitie om als organisaties van en met elkaar te willen leren.

Sichting Mano
Mano zet zich in voor kwetsbare groepen, zodat zij zich kunnen optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving. Kinderen en jongeren in aandachtswijken en opvangcentra, vluchtelingen, statushouders, laaggeletterden en nog vele anderen worden ondersteund om de stap te zetten van kwetsbaar naar daadkrachtig. De organisatie is te typeren als een jonge, innovatieve en flexibele organisatie die doelgericht werkt met aandacht voor kwaliteit. Het meest recente project dat is opgezet heet SamenDoorSamen en betreft de begeleiding van statushouders in Rotterdam. Het doel is om hen optimaal te laten integreren en participeren in de Rotterdamse samenleving. Een ander project is de Voorleesexpress. Het doel hiervan is het samenwerken met ouders om het  taalniveau en leesplezier van het kind te stimuleren. Vrijwilligers gaan als voorlezers twintig weken een keer per week langs bij een gezin in de buurt.

Radar
RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie werkzaam in de regio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noorden Brabant-Zuidoost. Inwoners uit ruim 60 gemeenten binnen dit werkgebied kunnen bij Radar terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij discriminatiezaken. RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen  gelijke kansen biedt. RADAR verhindert en verhelpt gevallen en gevoelens van discriminatie, zoekt samenwerking en deelt kennis. Deskundigheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid en onpartijdigheid zijn daarbij kernwaarden.  Samen maken wij het verschil. De meest voorkomende vormen zijn discriminatie op grond van huidkleur/afkomst, geslacht, seksuele gerichtheid, geloofs-/levensovertuiging, leeftijd en handicap. RADAR opereert in het gebied tussen de norm en de weerbarstige praktijk. In de praktijk kan namelijk iedereen tegen discriminatie aanlopen. Iedereen behoort immers in een bepaalde situatie weleens tot een minderheid. In die zin heeft iedereen belang bij voorkoming en bestrijding van discriminatie en uitsluiting.

Vluchtelingenwerk
Overal ter wereld moeten mensen vluchten voor hun leven vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Wie in Nederland terechtkomt, kan rekenen op de mensen van Vluchtelingenwerk. Nadat een vluchteling in een gemeente is gevestigd, is het belangrijk dat zij geholpen worden om zelfstandig de weg in de maatschappij te vinden. Door de vluchtelingen te coachen naar zelfredzaamheid, hoopt Vluchtelingenwerk dat de nieuwkomers volwaardig deel gaan uitmaken van de samenleving. VluchtelingenWerk komt op voor de belangen van asielzoekers, vluchtelingen en andere migranten. VluchtelingenWerk heeft stageplaatsen voor studenten op de vestigingen; Schiedam, Rotterdam en BAR-gemeenten.

DonaDaria
Dona Daria is het Rotterdamse centrum voor emancipatie, participatie en inclusie. In het kader van het Actieprogramma Relax, dit is Rotterdam van de Gemeente Rotterdam, voeren wij dialoogleiderstrainingen en dialoogtafels uit over emancipatie en inclusie, met het doel een beweging in gang te zetten richting een meer inclusieve samenleving. Dit doet DonaDaria in samenwerking met actieve zelforganisaties en sleutelpersonen van informele groepen. Ook op Europees niveau houden wij ons bezig met emancipatoire onderwerpen. Door good practices uit te wisselen met andere Europese landen kunnen we innoveren in onze lokale aanpak.

Humanitas Lansingerland, Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers
Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie met 19.000 vrijwilligers die meer dan 70.000 mensen een steuntje in de rug geven. Humanitas Lansingerland is actief in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk.

Voor het project Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers zijn wij op zoek naar stagiaires. Dit project richt zich op begeleiding van nieuwkomers (vluchtelingen met een verblijfstatus) in onze gemeente bij inburgeren, integreren, administratie en welzijn. De begeleiding start op de dag dat de nieuwkomer in Lansingerland komt wonen, duurt maximaal 2 jaar en richt zich op begeleiding naar zelfredzaamheid. De begeleiding van nieuwkomers is zowel bij nieuwkomers thuis als in de vorm van een spreekuur op ons kantoor in Bergschenhoek. Het gaat in de eerste maanden van de begeleiding vooral om praktische ondersteuning, zoals het aanvragen van toeslagen en de inrichting van de woning. In de periode hierna gaat het meer om het wegwijs worden in de gemeente en de directe woonomgeving, bijvoorbeeld het zoeken van een sport of hobby, het oefenen van de Nederlandse taal, het helpen met de post, afspraken met instanties en het opbouwen van een sociaal netwerk.

 

  • Humanitas: Mieke van Tilburg (Co├Ârdinator Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers) 
  • Stichting Mano: Nathalie (praktijkbegeleider) 
  • Dona Daria
  • Vluchtelingenwerk
  • LWG docenten: Sandra Lohman, Yvonne Dievendaal en Marjo Westenborg

 

 

­čŹ¬

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen