Menu English

Welkom in de LWG kraam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en de William Schrikker Stichting

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR)

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is een regionale organisatie waarin specialistische teams werken om de juiste zorg te leveren voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd of voor wie veiligheid niet vanzelfsprekend is. JBRR is een gecertificeerde instelling en een expertisecentrum op het terrein van ‘drang en dwang’. 
JBRR intervenieert bij gezinnen die de afspraken met reguliere hulpverleningsinstanties niet of slecht nakomen. We voeren (veelal in opdracht van de kinderrechter) een regiefunctie uit en stemmen hierin af met de jeugdige/ het gezin, hun netwerk en de betrokken instanties. JBRR werkt met alle betrokkenen aan de veiligheid van het kind net zolang totdat de ouders of opvoeders de zorg weer volledig kunnen overnemen. Op basis van analyse stellen we in overleg met de betrokkenen een gezinsplan op met diverse doelen, die we regelmatig evalueren. Binnen JBRR zijn er verschillende productspecialisaties: onder toezichtstelling (OTS), jeugdreclassering, voogdij, crisisinterventie en drang. 

William Schrikker Stichting (WSS)

De WSS JB&JR is onderdeel van Partners voor Jeugd (PvJ), een samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering in heel Nederland. Met elkaar bieden we een stevige basis voor onze professionals die iedere dag bezig zijn met het beschermen van kwetsbare jeugdigen en het ondersteunen van hen en hun ouders en netwerk, zodat elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen. Wij bieden hulp en ondersteuning aan kinderen met een (verstandelijke) beperking (IQ< 70 en tussen 70-85 met bijkomende problematiek) of chronische ziekte (langdurig ziek, doof, blind etc.) en kinderen van ouders met een beperking of chronische. Een beperking is levenslang en heeft gevolgen op alle leefgebieden. De hulpvraag en daarbij het hulpaanbod vereisen maatwerk.

De jeugdzorgwerkers van de WSS JB&JR werken oplossingsgericht aan veiligheid en ontwikkeling, een succesvolle toekomst en een duurzame opvoedsituatie. Het versterken van de eigen regie van het gezin & netwerk staat centraal. 

 

Contactpersonen

Jeugdbeschermers van beide organisaties zijn aanwezig

 
Annick: Jeugdbeschermer in opleiding


Iris: Jeugdreclasseerder in opleiding


Rebecca: Gezinsvoogd in opleiding


Romy: Jeugdreclasseerder in opleiding


Yentl:  Jeugdbeschermer in opleiding

   

LWG docenten:
Corstin Dieterich (l): Ik leer je graag zelfstandig nadenken over jezelf en de praktijk waarin je werkt.
Romano Goncalves (r): Serieus werken aan professionele ontwikkeling. Met serieus plezier!

            

   

   

   

Aanvullende informatie WSS

De William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS JB&JR) is een landelijke gecertificeerde instelling (GI). In de regio Rotterdam Rijnmond werken zij nauw samen met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR), waar zij ook samen een Leerwerkgemeenschap mee vormen.

WSS JB&JR voert als GI kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringsmaatregelen

Wanneer de kinderrechter deze uitspreekt over kinderen met een beperking en/of kinderen van ouders met een beperking. Bij veel van onze cliënten is er sprake van een complexe problematiek. Een beperking is immers levenslang en heeft gevolgen op alle leefgebieden. Het gaat om thuissituaties waar ernstige opvoedproblemen zijn ontstaan. Of waar een jongere in aanraking is gekomen met het jeugdstrafrecht. Voor elke hulpvraag vanuit de cliënt en gemeenten willen we er zijn als het moet. De hulpvraag en de hulp vereisen maatwerk. Ons streven is deze maatregel zo kort mogelijk te laten duren. We onderzoeken, en zetten daar optimaal op in, of de (sociale) omgeving van het kind ingezet kan worden om binnen het gezin ondersteuning te bieden en daardoor mede de veiligheid van het kind te vergroten. Bekendheid met zowel de gehandicaptenzorg als de jeugdzorg is een voorwaarde om tot een goede en adequate hulpverlening te komen.

 

Aanvullende informatie JBRR

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond is de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in de regio Rotterdam Rijnmond.

Voor het kind
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond biedt de noodzakelijke bescherming en organiseert de juiste zorg voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en voor jeugdigen met een (dreigende) criminele ontwikkeling.

Wij voeren maatregelen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering uit, op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, de Rechtbank of het Openbaar Ministerie. We bieden acuut hulp bij crisis. Jaarlijks hebben ruim 6.000 kinderen in de regio Rotterdam Rijnmond contact met onze organisatie.

Ons werkgebied
Het werkgebied van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond bestaat uit de gemeente Rotterdam, Hoek van Holland, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Voorne-Putten: Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne en Goeree Overflakkee.

 

Jeugdbescherming doen we niet alleen
De jeugdbeschermingsteams voeren jeugdbescherming- en jeugdreclassering- maatregelen uit. Ook het Crisisinterventieteam, Zorgbemiddeling, het Kennis- en Servicecentrum voor Diagnostiek en de uitvoering van casusregie jeugdbescherming in de preventieve jeugdbescherming zijn onderdeel van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. We werken dichtbij de gezinnen en sluiten goed aan bij de lokale wijkteams van de gemeenten. We kennen de gebieden waar we werken en de organisaties die daar actief zijn.

Alleen door een goede samenwerking en afstemming met het gezin en het netwerk rondom het gezin, de buurt- en wijkteams, specialistische zorg organisaties, politie en justitiepartners kunnen we de bedreigde veiligheid en ontwikkeling van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd een halt toeroepen.

 

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen