Menu English

Welkom in de LWG kraam van House of Hope

Zoek je een enerverende leerwerkervaringsplaats? Wil je werken met verschillende culturen? Outreachend bezig zijn? Werken vanuit de presentietheorie? Dan is House of Hope iets voor jou!

Omschrijving van de organisatie
House of Hope wil kwetsbare mensen in Rotterdam-Zuid, waar veel armoede, eenzaamheid en schuldenproblematiek is, ondersteunen, zodat het gewone leven wordt hersteld. Dit doen we door het bieden van laagdrempelige hulpverlening en groepsactiviteiten, die gericht zijn op netwerkversterking en samenredzaamheid.

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we zo lang als nodig is present zijn, actief op zoek gaan naar mensen die hulp nodig hebben, en werken vanuit een familiaire setting. Hulpvragers laten we zoveel als mogelijk is participeren als vrijwilliger, zodat zij een zinvolle daginvulling hebben, hun eigenwaarde terugkrijgen en werkervaring opdoen.

We verwoorden onze manier van werken in de kernwoorden vinden, verbinden, versterken en vieren.

Hoe doen we dit?
Onze huiskamers van de wijk zijn gezellige en laagdrempelige ontmoetingspunten voor wijkbewoners. Mensen kunnen hier terecht voor gezelligheid, een kop koffie of een vraag. Hulpvragers met eenvoudige én complexe problemen kunnen terecht bij onze maatschappelijk dienstverleners. Verder organiseren we groepsactiviteiten, waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten en op deze manier deel uitmaken van een gemeenschap. Dit kan tegelijkertijd een middel zijn om hun sociale netwerk te versterken en te vergroten.

Vanuit de profielen Welzijn en Samenleving en Jeugd kan er stage worden gelopen. 28 uur per week leer je het werken in de wijk op het gebied van volwassenen en kinderen. We werken ook met gezinnen, waarbij we hen vanuit de context ondersteunen. Tevens ben je actief betrokken bij een groepsactiviteit, die bij je aansluit. Het kan zijn dat je thema’s bespreekt op een vrouwen- of mannengroep of dat je kinderen veiligheid biedt in het speelcafé.

Meer weten over House of Hope? Bekijk dan de volgende video’s:
http://www.houseofhope.nl/nl/20_over.htm
https://www.youtube.com/channel/UCzzmDDkxC5p4fdbOO3XtMHw

Bekijk de vacature:

Maatschappelijk dienstverlener

Contactpersonen: 

Elsbeth Hubach
Elsbeth Hubach is als praktijkbegeleider betrokken bij de LWG en bouwt samen met Sophie hieraan. "Ik werk al 16 jaar in de wijk bij House of Hope in de Tarwewijk en voor mij is het van essentieel belang om het verschil te maken in levens van mensen en kinderen. Daarbij word ik voortdurend uitgedaagd om met open blik naar de wijkbewoner te kijken en bij hen aan te sluiten in de vragen die zij hebben. Dit schaaft en vormt je en dit wil ik graag meegeven aan de studenten van onze LWG."


Mijn naam is Tano Sparreboom en ik geniet al een halfjaar van stage bij House of Hope en werd vooral aangetrokken door de geweldige sfeer. De hulpvragen zijn divers en geven mij de kans om met veel verschillende mensen te werken, ieder met een unieke hulpvraag. Hierbij moet ik bij iedere client de hele situatie in kaart brengen, om mensen te helpen op de manier dat het beste bij ze past. Communicatie en reflectievaardigheden zijn allebei heel belangrijk, en bij het handelen is een onderzoekende houding cruciaal. Het leukste vind ik zelf dat de keuzes die ik maak een groot invloed hebben op de mensen om mij heen. 


Sophie van Buren-Bense is als lwg-docent bij House of Hope betrokken. "We vormen een mooie leerwerkgemeenschap waarin studenten en beide organisaties vanuit betrokkenheid met en van elkaar leren. Mijn achtergrond ligt in de antropologie en begeleidingskunde en naast het onderwijs ben ik betrokken bij praktijkonderzoek bij de gemeente Rotterdam. Ik geniet ervan met studenten ook de actualiteit en relevant onderzoek te betrekken op hun leren in de stage tot social worker."


Jeroen Geertsma is praktijkbegeleider binnen House of Hope verbonden aan de LWG. "Ik begeleid met veel vreugde stagiairs om ze te verder te helpen in hun proces, als persoon en toekomstige social worker. Mij kom je tegen op de werkvloer op locatie Beverwaard of bij LWG-momenten die we samen met HR vorm geven. Ik ben een verbinder, hou van lekker werken, mensen helpen op allerlei terreinen en ik smul van de gezelligheid bij House of Hope en de sfeer (lees: hulpverleningsklimaat) die we kunnen neerzetten in de wijk!"


Sevde is stagiair bij House op Hope. "Vorig jaar nam ik deel aan de online stagemarkt. House of Hope trok meteen mijn aandacht en ik werd uitgenodigd om een dag mee te draaien. Bij House of Hope wordt iedereen welkom geheten. Ik vind het mooi om hier allemaal verschillende soorten mensen te zien en met verschillende soorten doelgroepen te mogen werken. Met de mens meebewegen vind ik het mooiste wat House of Hope doet. We werken zo vraaggericht en dat zorgt voor opluchting. Het warme gevoel wat House of Hope meegeeft zorgt ervoor dat mensen hier terugkomen. Met veel plezier loop ik hier dan ook stage!"

 

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen