Menu English

Welkom in de LWG kraam van CityKids

Specialistische kindzorg wensen

Welkom bij het leerwerkbedrijf CityKids! De leukste stageplek als je met kwetsbare kinderen wilt werken. Geef ouders een hele zorg minder en ontwikkel jezelf als pedagogische professional. Bij CityKids kan je terecht voor drie dagen stage per week en met de sector zorg en jeugd (profiel). CityKids biedt zorg aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar op het verpleegkundig kinderdagverblijf en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar op het ontwikkelcentrum. Het aanbieden van stageplaatsen heeft tot doel studenten van diverse opleidingen de mogelijkheid te geven zich in de praktijk te oriënteren op het werkveld om ervaring op te doen met betrekking tot de zorg van kinderen.

Bij CityKids staat Kleinschaligheid, Kwaliteit en Kindgerichte zorg voorop. Er wordt gewerkt vanuit een multidisciplinair team bestaande uit kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen. Daarnaast heeft CityKids een nauwe samenwerking met logopedisten en kinderfysiotherapeuten in de regio. Op deze wijze kan er een hoge kwaliteit van geïntegreerde en gecoördineerde zorg geboden worden. Bij CityKids wordt gewerkt met kleine groepen van maximaal 8 kinderen, waardoor er altijd specifieke aandacht is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Bij CityKids wordt op de groep gebruik gemaakt vanvisuele ondersteuning door middel van gebarenpictogrammen en directe verwijzers

Specialiteiten binnen CityKids 

Er zijn vijf verschillende specialiteiten binnen de Medische Kindzorg Instelling:  

  1. Verpleegkundig dagverblijf

  2. Ontwikkelcentrum 

  3. Praktisch Pedagogisch Gezinsbegeleiding 

  4. 24 uurs kinderthuiszorg 

  5. Begeleid wonen 

 Het multidisciplinair team van CityKids bestaat uit kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen. Zij werken in dit team weer samen met logopedisten en kinderfysiotherapeuten. 

Omdat er veel kinderen zijn die een ontwikkelingsachterstand hebben op meerdere gebieden waaronder de taalontwikkeling, wordt er op de groepen gebruik gemaakt van visuele ondersteuning. Dit gebeurt door middel van Nederlands ondersteund Met Gebaren en pictogrammen waarmee de dagplanning wordt aangegeven.  

Bekijk de vacature:

Pedagogisch medewerker

Contactpersonen

 Karin Verburg, pedagoog

Marloes Kunneman: pedagoog CityKids Droomhuis

   
LWG-docent: Kim Tjin-A-Koeng

Kim is de praktijkdocent vanuit Hogeschool Rotterdam. Ze is je SLC-er en geeft les binnen de LWG. Ook beoordeelt ze je als student voor je stage. Daarnaast heb je tussendoor evaluatiegesprekken en feedforwardgesprekken met Kim en je stagebegeleider. 

Julia Geneugelijk: stagiaire

Esmee Dartee, stagiaire

Aimee van der Gaag: stagiaire

Puja Bansie: stagiaire

Khadija Zaaj: stagiaire

Noa Reedijk: stagiaire

Margot Mauwa: stagiaire

Nicky Pols: stagiaire

  

Missie 

De missie van CityKids is om kinderen (van 0 tot 18 jaar) met een beperking en/of een verpleegkundige zorgvraag kwalitatief hoogwaardige zorg en behandeling te bieden in een veilige en warme omgeving. Hierin wil CityKids de kinderen de kans geven optimaal te ontwikkelen zodat zij later op hun manier zoveel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.  

“Onder kindgerichte zorg verstaat men zowel ontwikkelingsgerichte zorg als familiegerichte zorg. Het kind kan niet los gezien worden van zijn familie en omgeving. CityKids is er voor het kind en zijn familie.” 

Visie  

Alle kinderen hebben recht op een volwaardige plaats in de maatschappij. CityKids zoekt daarom voortdurend naar manieren om de leefwereld van het kind kleurrijker te maken. Hierbij houdt men rekening met de mogelijkheden, rechten, beperkingen maar ook plichten van ouder en kind. Tijdens het bieden van zorg wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met de ouders en andere organisaties binnen en buiten de zorg. Ook wordt er rekening gehouden met het systeem waarin ieder kind opgroeit, zoals de ouders en het verdere netwerk in hun omgeving. Deze zorg kan zo goed mogelijk geboden worden wanneer medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het werkveld. CityKids stimuleert de deskundigheidsbevordering van zijn medewerkers door o.a. het bieden van cursussen, omdat het tenslotte altijd beter kan! Zo investeert de organisatie in zowel een prettig, professionele sfeer voor iedereen op de werkvloer, als een veilig en warm pedagogisch klimaat voor het kind.

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen