Menu English

Welkom in de LWG kraam van de Archipelgroep

Stichting Corridor Dienstverlening, Stichting Perspektief en Nico Adriaans Stichting

Je wilt graag werken en leren in een kleinschalige organisatie in Rotterdam. Je mede studenten van de LWG van de Archipelgroep komen op veel verschillende plekken en ondanks de overeenkomsten is de doelgroep toch heel divers. Deze LWG is inhoudelijk verbindend. Niet alleen studenten leren van elkaar maar ook de betrokken organisaties (kenniscirculatie). Tijdens de stage krijg je brede kennis van de verschillende doelgroepen die de Archipelgroep bedient in de stad.

De Archipelgroep is een verzameling van middelgrote organisaties in Rotterdam. 

Voor de Archipelgroep zijn 2 LWG`s opgericht. Deze vacature richt zich op het profiel GGZ; organisaties binnen deze LWG zijn: Stichting Perspektief, De Nico Adriaans Stichting en Stichting Corridor Dienstverlening. 

Hoewel de organisaties divers zijn is het gemeenschappelijke dat er gewerkt wordt met (ex-)dak- en thuislozen die te kampen hebben met een psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek. De NAS heeft veel cliënten met een dubbele diagnose, Stichting Perspektief biedt onder andere onderdak en begeleiding aan inwoners van Rotterdam met verslavings- en psychiatrische problematiek. Stichting Corridor Dienstverlening heeft dan weer specifiek als doelgroep mensen met een psychiatrische achtergrond.

De Presentiebenadering van Andries Baart en herstelgericht werken is overkoepelend bij veel van de leden van de Archipelgroep de werkwijze. Op de websites van de leden van deze LWG vind je uitgebreidere informatie hierover.   

Werken en leren bij deze LWG biedt een uitgelezen kans om kennis te maken met meerdere organisaties. Dit gebeurt via het contact met je medestudenten in de LWG. Er zijn veel overeenkomsten en toch is de doelgroep heel divers. Deze LWG is dus vooral verbindend op de inhoud. Tot slot is de stagebegeleiding bij kleinschalige organisaties vaak persoonlijker en sluit aan bij de vaardigheden en mogelijkheden van de individuele student.

Omschrijving van de organisaties 

  • Maatschappelijke opvang: Maatschappelijk werk, ambulante woonbegeleiding, dag- en nachtopvang, dagbesteding en activering.
  • Doelgroep: Jongeren 18 - 23 jaar en volwassenen, mensen zonder verblijfstitel, gezinnen, mensen met een (ex-)psychiatrische achtergrond.
  • Doel: Mensen begeleiden naar een waardig bestaan; voorkomen dat mensen steeds verder of opnieuw in de problemen komen.

Contactpersonen:


LWG docent: Marijke Winters, niet aanwezig op de live expo van 15 februari maar wel 
voor vragen persoonlijk te benaderen via teams. 

Inge Slagboom 
Teamleider Opvanghuis
Mik van Arend 
Stagiaire team Opvanghuis 

 

Ezra Brinkman
Ambulant Ondersteuner 

Anouk van der Ree
stagiaire team Ambulante Ondersteuning

Stichting Corridor Dienstverlening 

Stichting Corridor Dienstverlening biedt opvang, begeleiding en dagbesteding aan (ex-)psychiatrische patiënten die zelfstandig wonen of verblijven in huisvestingsprojecten van Stichting Corridor Beheer en schept voorwaarden om deze personen hun eigen positie te kunnen laten bepalen en maatschappelijk weerbaar te worden.

Missie: Stichting Corridor is een kleinschalige Rotterdamse organisatie die zich inzet voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een betekenisvol leven ervaart en een waardevolle plaats in de maatschappij inneemt. Onze persoonlijke aanpak is het resultaat van de unieke samenwerking tussen cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Door onze oprechte nieuwsgierigheid naar de ander wordt iedereen gezien. Wij zijn trots op onze ‘eigenwijze’ manier van handelen, ondanks dat deze soms dwars staan op externe krachten. 

Visie: Stichting Corridor is het inspirerende voorbeeld van hoe goede hulp verleend wordt. Wij verlenen deze hulp vanuit respect, verbinding, gelijkwaardigheid, samenwerking en bekommernis om de ander. Met acceptatie van ieders mogelijkheden laten wij mensen naar eigen inzicht hun positie bepalen voor een waardig leven en levensgeluk. 

Wij streven naar een samenleving waarin stigma’s achterhaald zijn en waar oog is voor de waarde van ieder mens. 

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Corridor

 

Contactpersonen:


Mandy Kruf – Amublant Woonbegeleider 


Suzanne van Duijn – Stagiair 

De Nico Adriaans Stichting (NAS) 

De Nico Adriaans Stichting (NAS) is een organisatie voor maatschappelijke opvang in de ruime zin van het woord. Zij vangt met liefde en lef kwetsbare Rotterdammers op die momenteel geen eigen woning hebben. Daarnaast heeft de NAS diverse woonvormen (kleinschalige pensions en jongerenopvang) en biedt professionele hulpverlening in de vorm van maatschappelijk werk en ambulante woonbegeleiding. Daarnaast biedt zij integrale programma’s van activering en dagbesteding waarbij de deelnemers begeleid worden in het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en het verbeteren van vaardigheden. Hoog op de agenda staan armoedebeleid, schuldenproblematiek en de (winter)opvangregeling. De Presentiebenadering1 is de basis van de dienstverlening.

Kernwaarden: Naastenliefde, moed, aansluiting en rechtvaardigheid.

Kijk voor meer informatie op de website van De Nico Adriaans Stichting

Contactpersonen:

   

Miranda Verweij 
Ambulant, persoonlijkbegeleider 

Rebecca Zondervan 
Persoonlijk begeleider A

 
Yara Lodder, stagiair 

 

Stichting Perspektief

Stichting Perspektief staat voor herstel en participatie van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Wij helpen hen om in balans te komen en hun leven weer vorm te geven. Wij focussen hierbij op kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei!

Stichting Perspektief betekent voor ons verbinden én ondernemen. Als professionele én lerende organisatie zijn we continu in beweging. En iedereen draagt zijn steentje bij. Door open en eerlijk te zijn, elkaar aan te spreken, ons oordeel uit te stellen, ervaringen te delen en verhalen te vertellen.

Stichting Perspektief is koersvast. Onze beslissingen staan altijd in het teken van ons hogere doel: het verbeteren van het leven van kwetsbare mensen in ons werkgebied.

Stichting Perspektief focust zich niet op problemen of zorgverlening, maar op potentieel, persoonlijke groei, begeleiding en ondersteuning. Wij geloven dat wij met wonen, werken en een netwerk een wereld creëren waarin mensen tot bloei komen. We weten dat we daarin niet alleen maar successen behalen. We doen er wel alles aan om een wezenlijk verschil te maken. In het leven van klanten en voor onszelf.

Kijk voor meer informatie op de website van Perspektief

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen