Menu English

Big Data Volwassenheid van het MKB in Nederland

Samenwerken loont!

Onderwijs en Kenniscentrum BI onderzochten samen het gebruik van big data van Nederlandse MKB-bedrijven.

Verkennend onderzoek

In de eerste helft van 2020 deed een groep studenten een verkennend onderzoek naar de big-data volwassenheid (de mate waarin big data wordt toegepast in de bedrijfsprocessen) van MKB-bedrijven in Nederland. Aan het project werkten mee:

  • Kenniscentrum Business Innovation
  • Business, IT en Management (BIM)
  • Career Academy van Hogeschool Rotterdam

De 35 betrokken studenten maakten bij hun research gebruik van Big Data Maturity Models (BDMM), ontwikkeld door Comuzzi en Patel (2016) en van de Data Maturity Scan, ontwikkeld door JADS MKB Datalab. Daarnaast namen ze bij 15 MKB-bedrijven interviews af en verzamelden zo primaire data.

Uit de onderzoeksrapporten, presentaties en posters van deelnemende BIM-studenten bleek dat het gebruik van big data groter was dan verwacht. Ook kwam daaruit naar voren dat zowel IT- als niet-IT-bedrijven binnen vijf tot tien jaar big data vaker wil toepassen in hun bedrijfsprocessen. De leidinggevenden zien het belang daarvan in.

Sommige organisaties zitten op een gegevensberg van goud, maar zien nog niet hoe ze daar munt uit kunnen slaan

Boudewijn de Graaf docent & projectleider

Vervolgonderzoek

In de tweede helft van 2020 werkte een opvolgende groep studenten aan hetzelfde project. Ze maakten daarbij opnieuw gebruik van het BDMM-model. Op hun verzoek beoordeelden onderzoekers en bedrijfsleiders dit maal de ‘rijpheid’ van big data oftewel hoe ver een organisatie gevorderd is met het gericht en structureel verzamelen van grote hoeveelheden gegevens, het analyseren van die gegevens en het integraal toepassen van die analyses. De studenten vergeleken vervolgens de resultaten van ‘objectieve’ en ‘subjectieve’ waarnemingen met elkaar.

Ook maten ze de verschillen tussen het Technology Acceptance Model (TAM), inclusief het waargenomen gebruiksgemak, de waargenomen bruikbaarheid en de overname-intentie. Dit gaf inzicht in de potentie van het BDMM model in MKB’s.

Meer informatie: dr. Annie Yang, Lector Digital Business

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage en betrokkenheid van projectleiders en coördinatoren; Boudewijn de Graaf, Rob Reehuis, Daisy Pfister-Schouten, Ingrid Bogert en Marije van de Grift-Groot, van studenten van BIM en Career Academy en dankzij JADS MKB Datalab dat hun Data Maturity Scan beschikbaar stelde.