Menu Zoeken English

Auteursrecht Informatiepunt

Uitleg over recht en regelgeving

Vrijwel iedereen krijgt te maken met auteursrecht: bij (her)gebruik van lesmateriaal, presentaties, publicaties, of het schrijven van een essay. Lees hier waar je rekening mee moet houden.

Toon:

Veelgestelde vragen

Aan het Auteursrecht Informatiepunt

Nee, het is zonder toestemming van de auteursrechthebbende niet toegestaan om een compleet boek te scannen en op Cumlaude te plaatsen. Wel mag er een gedeelte van een boek worden gescand zolang het voldoet aan de richtlijnen voor een korte overname. Zie voor meer informatie het onderdeel Readers.

Alleen als je hier toestemming voor hebt van de auteursrechthebbende (vaak de laatste uitgever). Deze toestemming moet schriftelijk zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een overeenkomst of een e-mail. Een andere optie is toestemming aanvragen bij Stichting UvO. Deze stichting heeft mandaat van de (meeste) uitgevers om dit type aanvragen af te handelen. Zie voor meer informatie over lange overnames het onderdeel Readers.

Je mag tot 10.000 woorden, mits niet meer dan 1/3de van het gehele (non-fictie) boek, kosteloos overnemen in bijvoorbeeld een reader. Voor een artikel geldt dat je maximaal 8000 woorden mag overnemen, mits niet meer dan 1/3de van het gehele tijdschrift. Zie het onderdeel Readers voor het complete overzicht van de voorwaarden van de readerregeling.

Heb je zelf (toegang tot) een artikel aangekocht, dan betekent dit niet automatisch dat je het mag verspreiden. Uitgevers berekenen bij toestemming voor verspreiding via een ELO vaak een bedrag gebaseerd op het aantal personen (studenten) dat toegang krijgt. Heb je (schriftelijke) toestemming van de uitgever, neem deze dan op bij het artikel op de ELO. Heb je geen toestemming dan gelden de regels voor korte of lange overnames. Zie voor meer informatie het onderdeel Readers.

Wil je van het artikel meer dan 8000 woorden naar de ELO uploaden, informeer dan bij de mediatheek of dit mag volgens de licentie met de uitgever. Artikelen van minder dan 8000 woorden mag je altijd op de ELO delen (iedere afbeelding/grafiek/tabel telt mee voor 200 woorden). Een link naar een artikel delen via de ELO is ook altijd toegestaan. Zie voor meer informatie het onderdeel Readers.

Als onderwijsinstelling maken we gebruik van de onderwijsexceptie in de auteurswet. Daarom mag je het wel overnemen, mits het in een afgeschermde omgeving, bijv. Cum Laude, staat en de regels in acht genomen zijn voor korte of lange overnames. Zie voor meer informatie over deze regels het onderdeel Readers.

Alleen als je hier (schriftelijke) toestemming van de auteursrechthebbende voor hebt. Het downloaden en opnieuw uploaden van audiovisueel materiaal valt onder het herpubliceren, ook als dit op een besloten omgeving voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt. Controleer via de databanken van de mediatheek of de video in de collectie zit, hier mag namelijk altijd naar gelinkt worden.

Dat hangt er van af of het gaat om een korte of lange overname en of er uit meer dan één bron is overgenomen. Korte overnames zijn afgekocht in de readerregeling, lange overnames moeten vooraf worden aangemeld bij stichting UvO. Heb je overnames uit meer dan één bron gebundeld in de syllabus, dan moet hiervan een bewijsexemplaar aangemeld worden bij Stichting UvO. Zie voor meer informatie het onderdeel Readers.

Nee, die verantwoording ligt bij Studie Bijdehand. Zij regelen de afdracht voor auteursrecht wanneer de reader langere overnames bevat. Zie voor meer informatie het onderdeel Lange Overnames.

Dit is afhankelijk van de gebruikersvoorwaarden van de uitgever. Van sommige uitgevers mag je bijvoorbeeld het docentmateriaal verspreiden onder studenten, maar niet aanpassen. Zijn gebruiksvoorwaarden niet duidelijk bij het materiaal vermeld, neem dan contact op met de uitgever. Houd bij overname op de ELO verder rekening met de regels voor korte of lange overnames. Zie voor meer informatie het onderdeel Readers. Neem voor hulp en ondersteuning contact met ons op.

Dat is afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden van de uitgever. Zijn gebruiksvoorwaarden niet duidelijk bij het materiaal vermeld, neem dan contact op met de uitgever voor toestemming. Zorg er voor dat (schriftelijk) bewijs van toestemming aanwezig is bij de overname op de ELO.

Dit is afhankelijk waar je de casus hebt gevonden en wat de gebruikersvoorwaarden hiervoor zijn. Neem voor hulp en ondersteuning contact met ons op.

Hierbij is het van belang om te weten wie de rechten heeft. Vaak heeft de uitgever het auteursrecht op een gepubliceerd werk. Of dit zo is kan je nagaan in de colofon van het boek, of in de overeenkomst die is aangegaan met de uitgever. Heeft de auteur zelf de rechten en geeft hij/zij toestemming voor delen op de ELO? Neem de toestemming op bij de overname. Heeft de uitgever het auteursrecht? Dan gelden de regels van de readerovereenkomst. Zie voor meer informatie over deze regels het onderdeel Readers.

Dat hangt er van af, niet alles wat je op internet vindt is vrij te gebruiken. Materiaal kan beschermd zijn volgens de auteurswet. Volgens de auteurswet heeft de auteursrechthebbende het alleenrecht om het werk openbaar te maken of te verveelvoudigen (bv. kopiëren, digitaliseren, uploaden, hergebruiken). Dit betekent dat, ook al staat iets online, je het vaak niet opnieuw mag delen. Linken naar materiaal is daartegen wel toegestaan. Materiaal mag je in z’n geheel delen wanneer: het een Creative Commons licentie heeft (vermeld de licentie); het auteursrecht is verlopen; het een wet, verordening of vonnis van een rechtbank in Nederland betreft. Houd in andere gevallen rekening met de regels voor korte of lange overnames of vraag toestemming aan de auteursrechthebbende. Zie voor meer informatie het onderdeel Readers. Neem voor advies bij het delen van specifieke bestanden contact met ons op.

Deel je een presentatie op een ELO dan gelden hiervoor de regels voor korte overnames. Dit houdt in dat er in een presentatie maximaal 25 afbeeldingen afkomstig uit één bron gebruikt mogen worden en niet meer dan 5 afbeeldingen van dezelfde maker. Wil je meer afbeeldingen gebruiken, gebruik dan Open Access materiaal met een Creative Commons licentie. Zie voor meer informatie hierover het onderdeel Open Content.

Ja, wanneer je de presentatie op een ELO deelt dan is voor elke afbeelding bronvermelding nodig. Dit kan direct bij de afbeelding, of gebundeld op een aparte slide. Zie voor meer informatie het onderdeel Readers, Bronvermelding Verplicht!

Er zijn verschillende plekken waar gratis afbeeldingen en illustraties te vinden zijn, waar je ongelimiteerd gebruik van kan maken (bronvermelding is wel verplicht bij delen op de ELO). Kijk hiervoor bij het onderdeel Open Content.

Ja, maar je overname moet wel aan de regels voldoen. Er mogen niet meer dan 25 afbeeldingen overgenomen worden zonder toestemming van de uitgever, vermeld ook de bron van de afbeeldingen. Het boek is door de student gekocht maar dat is niet inclusief de rechten om het te verspreiden. Zie voor meer informatie het onderdeel Readers.

Nee, kopiëren mag alleen voor eigen gebruik (thuiskopieheffing, artikel 16b van de Auteurswet). Een kopie voor privégebruik mag alleen voor een ander gemaakt worden, wanneer deze daar expliciet om gevraagd heeft. Wat bijvoorbeeld wel mag is een link naar het artikel plaatsen op de digitale leeromgeving. Zie voor meer informatie en mogelijkheden het onderdeel Readers.

Ja, dat mag mits de betreffende collega's je expliciet om een kopie gevraagd hebben. Volgens de thuiskopieheffing mag je voor eigen oefening, studie of gebruik een kopie van een geschrift maken. Zo'n kopie mag ook in opdracht van ander gemaakt worden. Het is wettelijk dus niet toegestaan om meerdere kopieën van een artikel te maken in de verwachting dat anderen deze zullen willen ontvangen. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen