Menu Zoeken English

Training 'Professionalisering Keuzedeel hbo'

Levert mooie producten op
06 juni 2018

Op dit moment is de tweede ronde van de training ‘Professionalisering Keuzedeel Voorbereiding hbo (KVH)’ nog in volle gang. De eerste ronde die in februari werd afgerond, heeft mooie producten voor de invulling van het KVH opgeleverd.

Er werden programma’s KVH gerealiseerd voor Gezondheidszorg, Welzijn, Sport, Economie, Techniek en Toerisme. De deelnemers van de training die nu nog loopt, werken aan programma’s voor Logistiek, Horeca en Toerisme, ICT, Muziek en Handel.

Vanuit een gezamenlijk initiatief van het Albeda, Zadkine en de adviseurs aansluiting vo/mbo-Hogeschool Rotterdam is de training ‘Professionalisering Keuzedeel Voorbereiding hbo’ opgezet. Aan de twee trainingen hebben in totaal ongeveer 28 docenten deelgenomen die voor hun opleiding/cluster invulling wilden geven aan het Keuzedeel Voorbereiding hbo (KVH). Een bezoek aan Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam (RAc), inclusief gesprekken met doorgestroomde mbo-studenten, maakt onderdeel uit van de training.

In de training ontwikkelt elke deelnemer een programma KVH voor zijn eigen opleiding/cluster, dat hij zelf en/of in samenwerking met andere collega’s kan uitvoeren. Aan het einde van de training worden deze programma’s gepresenteerd aan een breder publiek.

De training bestaat uit acht bijeenkomsten (1x in 2 weken). Tijdens de training doorloopt de mbo-docent dezelfde stappen als de mbo-student die het KVH gaat volgen. Met behulp van het Carellmodel wordt kennisgemaakt met een hbo-achtige manier van werken. De volgende thema’s komen aan bod: doorstroomgegevens en -informatie mbo-hbo, achtergrondinformatie KVH (zowel landelijk als regionaal), KVH binnen de organisatie, kennismaking hbo, hbo-vaardigheden, loopbaanoriëntatie en -begeleiding, Nederlandse taalvaardigheid, (talentgericht) coachen en onderzoeksvaardigheden.

De opgeleverde producten worden graag gedeeld, neem hiervoor contact op met: Caroline van Eijk (Albeda): c.vaneijk@albeda.nl; Corry de Vries (Zadkine): c.devries@zadkine.nl.  

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen