Menu Zoeken English

Taalbeleid 'in the picture'

Essentieel voor vergroten studiesucces
19 maart 2018

In januari is het boek Vo-hbo: aan de slag met taalbeleid! uitgekomen in het kader van het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ voor de vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie.

Om het studiesucces van leerlingen en studenten te bevorderen, hebben eind 2016 50 regionale vo-scholen en de vier Rotterdamse hogescholen een convenant getekend met daarin afspraken over regionale afstemming en samenwerking. Eén van de aansluitingspijlers is Vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie. Taalvaardigheid is nog steeds een voorwaarde voor studiesucces in het vo en hbo; een gedegen taalbeleid speelt een essentiële rol bij het vergroten van dit succes. De publicatie is een handreiking voor het vormgeven van een taalbeleid dat zich richt op de aansluiting vo-hbo. Hierin zijn de stappen beschreven voor het formuleren van taalbeleid, waarin de afstemming tussen de doorlopende leerlijn taalvaardigheid, doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden, inclusief (en) taalontwikkelend lesgeven en informatie- en docentenuitwisseling de basis vormt.

Download gratis de digitale versie van het boek 

Met de checklists die in de publicatie zijn opgenomen, kan de school of onderwijsinstelling bepalen waar die nu staat, naartoe wil of waar nog ruimte is voor verbetering van het taalbeleid. Onderzoek in het kader van het samenwerkingsverband onder vaksecties Nederlands wijst uit dat er nog grote verschillen tussen de vo-scholen zijn (Rotterdams Nederlands in het vo).

De scholen en instellingen die het convenant hebben getekend, zijn nu aan zet om werk te maken van taalbeleid! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellis Wertenbroek (projectleider Nederlands/communicatie vo-hbo).

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen