Menu English

Expertisemiddag mhbo-doorstroomprogramma economisch domein

Studiekeuzeprocessen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

08 maart 2023

Op 9 februari jl. vond in het kader van het doorstroomprogramma economisch domein een expertisemiddag over studiekeuzeprocessen plaats op de locatie Posthumalaan van Hogeschool Inholland. Tijdens deze middag werd de uitvoering van het doorstroomprogramma economisch domein geëvalueerd en inspireerde Jeany van Beelen-Slijper, associate lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap aan Hogeschool Inholland, de deelnemers in haar lezing om op een andere manier te kijken naar hoe studenten keuzes maken.

Voorafgaand aan de lezing was er ruimte voor betrokkenen van het mhbo-doorstroomprogramma economisch domein om de uitvoering van het programma te evalueren. Mbo- en hbo-docenten, coördinatoren en onderwijsmanagers gingen met elkaar in gesprek over welke elementen het programma succesvol maken en waar ze elkaar nodig hebben om het programma op andere punten nog beter te maken. Zo bespraken zij welke verwachtingen er vanuit mbo en hbo over en weer zijn over het benodigde niveau van de studenten aan de ene kant en de hbo-lessen aan de andere. Ook spraken zij over randvoorwaarden aan de uitvoering van het programma, zoals de grote toegevoegde waarde van de mbo-docent bij de hbo-bezoeken. Deze evaluatie wordt meegenomen in de doorontwikkeling van het programma en in juni wordt het programma voor 2023-2024 gepresenteerd.

Vakkennis én 21st century skills zijn nodig; eenmalig kiezen voor een beroep is verleden tijd; blijven leren is een must

Vervolgens woonden niet alleen de mhbo-betrokkenen, maar ook studieloopbaancoaches en collega’s die op andere manieren bij studiekeuzeprocessen betrokken zijn de lezing van Jeany van Beelen-Slijper bij. In haar verhaal vertelde Jeany over hoe werk verandert: beroepen ontwikkelen zich, taken verschuiven en beroepsrollen veranderen. Bij keuzebegeleiding is het daarom van belang jongeren mee te nemen in die ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wat voor beelden hebben docenten en studenten eigenlijk zelf van die veranderingen en hoe zien hun beroepsbeelden eruit? Zie hier een impressie van de lezing.

Na afloop van de lezing bespraken de deelnemers de relevantie van de lezing op hun dagelijkse beroepspraktijk en op het mhbo-doorstroomprogramma.

Arjen Janga, Hogeschool Rotterdam docent bij Global Marketing & Sales:
“De gesprekken waren nuttig. We hebben het gehad over inhoud van keuzedeel: welk niveau is goed? Voor de ene student geldt: dit “heb ik al gehad” en voor een ander was het nieuw. We zijn het erover eens dat het programma goed staat: we houden het zo. De zoektocht is nog: hoe kun je goed ‘peeren’ organisatiewise? Welke verwachtingen hebben we naar elkaar toe, als mbo- en hbo-docenten? We kunnen nog beter afstemmen. Het gaat om commitment, want een enthousiaste docent voor de klas is zo belangrijk en geeft de student echt wat mee. Kortom, in het keuzedeel is motivatie belangrijk: samen erin blijven staan met gezamenlijke doelen en een gezamenlijke cultuur creëren.”

Voor meer informatie, contacteer programmamanager Kim Niersman via kim.niersman@hr.nl