Menu English

Auteursrecht Informatiepunt

Uitleg over recht en regelgeving

Vrijwel iedereen krijgt te maken met auteursrecht: bij (her)gebruik van lesmateriaal, presentaties, publicaties, of het schrijven van een essay. Lees hier waar je rekening mee moet houden.

Toon:

Veelgestelde vragen

Aan het Auteursrecht Informatiepunt

Nee, het is zonder toestemming van de auteursrechthebbende niet toegestaan om een compleet boek te scannen en op een LMS te plaatsen. Wel mag er een gedeelte van een boek worden gescand en gedeeld, zolang het voldoet aan de regels voor overname van de Easy Access regeling. Zie voor meer informatie het onderdeel Easy Access regeling.

Alleen als je hier toestemming voor hebt van de auteursrechthebbende (vaak de laatste uitgever). Deze toestemming moet schriftelijk zijn vastgelegd in bijvoorbeeld een overeenkomst of een e-mail. Een andere optie is hiervoor toestemming laten aanvragen bij Stichting UvO. Deze stichting heeft mandaat van de (meeste) uitgevers om dit type aanvragen af te handelen.  Zie voor meer informatie over langere overnames het onderdeel Easy Access regeling

Je mag tot 50 pagina's en ten hoogste 25% van het gehele werk kosteloos overnemen in een reader of op een LMS.  Zie het onderdeel Easy Access regeling voor het complete overzicht van de voorwaarden van de regeling.

Heb je zelf (toegang tot) een artikel aangekocht, dan betekent dit niet automatisch dat je het mag verspreiden. Uitgevers berekenen bij toestemming voor verspreiding via een LMS vaak een bedrag gebaseerd op het aantal personen (studenten) dat toegang krijgt. Heb je (schriftelijke) toestemming van de uitgever, neem deze dan op bij het artikel op de LMS. Heb je geen toestemming dan gelden de regels voor korte of lange overnames. Zie voor meer informatie het onderdeel Easy Access regeling.

Wil je van het artikel meer dan 50 pagina's en/of meer dan 25% van een uitgave naar de LMS uploaden, informeer dan bij het AIP of dit mag volgens de licentie met de uitgever. Artikelen van minder dan 50 pagina's die niet meer dan 25% van een uitgave vormen mag je altijd op de LMS delen. Een link naar een artikel delen via de LMS is ook altijd toegestaan. Zie voor meer informatie het onderdeel Easy Access regeling.

Als onderwijsinstelling maken we gebruik van de onderwijsexceptie in de auteurswet. Daarom mag je het wel overnemen, mits het in een afgeschermde omgeving, bijv. BrightSpace, staat en de regels in acht genomen zijn voor korte of langere overnames. Zie voor meer informatie over deze regels het onderdeel Easy Access regeling.

Alleen als je hier (schriftelijke) toestemming van de auteursrechthebbende voor hebt. Het downloaden en opnieuw uploaden van audiovisueel materiaal valt onder het herpubliceren, ook als dit op een besloten omgeving voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt. Controleer via de databanken van de mediatheek of de video in de collectie zit, hier mag namelijk altijd naar gelinkt worden. Linken of embedden van (rechtmatig openbaar gemaakte) video’s op internet is wel standaard toegestaan in het Europees recht. Wanneer een video een Creative Commons licentie heeft is hiermee ook meer toegestaan. Neem bij twijfel contact met ons op.

Dat hangt er van af of de omvang van de overname binnen de Easy Access regeling valt. In de regeling is afgekocht dat je tot 50 pagina’s uit een bron mag overnemen, mits dit niet meer is dan 25% van het gehele werk. Er mag per instituut van Hogeschool Rotterdam niet méér dan 50 pagina’s uit eenzelfde bron worden overgenomen. Zie voor meer informatie het onderdeel Easy Access regeling.

Dit is afhankelijk van de gebruikersvoorwaarden van de uitgever. Van sommige uitgevers mag je bijvoorbeeld het docentmateriaal verspreiden onder studenten, maar niet aanpassen. Zijn gebruiksvoorwaarden niet duidelijk bij het materiaal vermeld, neem dan contact op met de uitgever. Houd bij overname op een LMS verder rekening met de regels van de Easy Access regeling. Zie voor meer informatie het onderdeel Easy Access regeling. Neem voor hulp en ondersteuning contact met ons op.

Volgens de Easy Access regeling mag je standaard tot 50 pagina’s en ten hoogste 25% van een heel werk delen in een gesloten leeromgeving. Of bepaald lesmateriaal in z’n volledigheid gedeeld mag worden is afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden van de uitgever. Zijn gebruiksvoorwaarden niet duidelijk bij het materiaal vermeld, neem dan contact op met de uitgever voor toestemming. Zorg er voor dat (schriftelijk) bewijs van toestemming aanwezig is bij de overname op een LMS. Neem voor hulp en ondersteuning hierbij contact op met het AIP.

Dit is afhankelijk waar je de casus hebt gevonden en wat de gebruikersvoorwaarden hiervoor zijn. De HR heeft ook een licentie op The Case Center voor cases die je mag gebruiken in online onderwijs Neem voor hulp of vragen over het gebruik contact op met het AIP.  

Hierbij is het van belang om te weten wie de rechten heeft. Vaak heeft de uitgever het auteursrecht op een gepubliceerd werk. Of dit zo is kan je nagaan in de colofon van het boek, of in de overeenkomst die is aangegaan met de uitgever. Heeft de auteur zelf de rechten en geeft hij/zij toestemming voor delen op de LMS? Neem de toestemming dan op bij de overname. Heeft de uitgever het auteursrecht? Dan gelden de regels van de Easy access regeling Zie voor meer informatie over deze regels het onderdeel Easy Access regeling.

Dat hangt er van af, niet alles wat je op internet vindt is vrij te gebruiken. Materiaal kan beschermd zijn volgens de auteurswet. Volgens de auteurswet heeft de auteursrechthebbende het alleenrecht om het werk openbaar te maken of te verveelvoudigen (bv. kopiëren, digitaliseren, uploaden, hergebruiken). Dit betekent dat, ook al staat iets online, je het vaak niet opnieuw mag delen. Linken naar materiaal is daartegen wel toegestaan. Materiaal mag je in z’n geheel delen wanneer: het een Creative Commons licentie heeft (vermeld de licentie); het auteursrecht is verlopen; het een wet, verordening of vonnis van een rechtbank in Nederland betreft. Houd in andere gevallen rekening met de regels voor korte of lange overnames of vraag toestemming aan de auteursrechthebbende. Zie voor meer informatie het onderdeel Easy Access regeling. Neem voor advies bij het delen van specifieke bestanden contact met ons op.

Deel je een presentatie op een LMS dan gelden hiervoor de voorwaarden van de Easy Access regeling. Dit houdt in dat er in een presentatie maximaal 50 afbeeldingen gebruikt mogen worden, waarvan maximaal 25 uit hetzelfde werk en maximaal 10 van dezelfde maker. Wanneer je meer afbeeldingen wilt gebruiken dan is hiervoor toestemming van de rechthebbende nodig. Wat wel mag, zonder verdere toestemming of limiet, is afbeeldingen gebruiken met een Creative Commons licentie. Zie voor meer informatie hierover het onderdeel Open Content. 

Ja, wanneer je de presentatie op een LMS deelt dan is voor elke afbeelding bronvermelding nodig. Dit kan direct bij de afbeelding, of gebundeld op een aparte slide. Zie voor meer informatie het onderdeel Easy Access regeling, Bronvermelding Verplicht!

Er zijn verschillende plekken waar gratis afbeeldingen en illustraties te vinden zijn, waar je ongelimiteerd gebruik van kan maken (bronvermelding is wel verplicht bij delen op de LMS). Kijk hiervoor bij het onderdeel Open Content.

Ja, maar je overname moet wel aan de regels voldoen. Er mogen niet meer dan 25 afbeeldingen overgenomen worden uit één boek, zonder toestemming van de uitgever. Vermeld ook de bron van de afbeeldingen. Het boek is door de student gekocht maar dat is niet inclusief de rechten om het te verspreiden. Zie voor meer informatie het onderdeel Easy Access regeling.

Tel bij het overnemen uit strips ieder panel als een afzonderlijke afbeelding. Zie voor meer informatie het onderdeel Easy Access regeling.  

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen