Menu English

Stedelijke hitte

Witteveen+Bos

Voor ingenieursbureau Witteveen+Bos is een kennisdocument geschreven en er zijn rekenmodellen gemaakt waarmee stedelijke hitte gereduceerd kan worden.

Vraagstelling

Het verzamelen en produceren van kennis omtrend het thema stedelijke hitte, in de vorm van literatuurstudies en het maken rekenmodellen in een tijdsbestek van zeventien weken. Onderzoeksvraag - In hoeverre is stedelijke hitte inzichtelijk en berekenbaar te maken? Deelvragen 1. Wat is stedelijke hitte? 2. Welke effecten heeft stedelijk hitte? 3. Wat zijn oplossingen voor stedelijke hitte? 4. Op welke manier is stedelijke hitte te berekenen?

Aanpak

De volgende werkzaamheden zijn meegenomen in het afstudeertraject: • Het doen van literatuurstudie over stedelijk hitte • Het interviewen van externe experts over stedelijk hitte • Het maken van rekenmodellen (gebaseerd op oppervlakte- en luchttemperatuur) • Het doen van aanbevelingen over de rekenmodellen

Resultaat

Stedelijke hitte is door middel van twee rekenmodellen berekenbaar te maken. Met deze modellen kan Witteveen+Bos zijn opdrachtgevers adviseren omtrent: • de kans op stedelijke hitte (model 1); • de mate van stedelijke hitte (model 2); • effect van veranderingen in het stedelijk landgebruik (beide modellen). Daarnaast is stedelijke hitte ook inzichtelijk te maken doordat in dit document verschillende oorzaken, gevolgen en oplossingen beschreven worden die deels wetenschappelijk zijn onderbouwd.

Award

  Duurzaamheidsprijs Hogeschool Rotterdam

Duurzaam

  Dit project is duurzaam.

Opleiding(en)

  • Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie

Type

Afstuderen

Aan dit project werkten mee

Peter Visser

Downloads