Menu Zoeken English

Six Sigma

Hogeschool Rotterdam

Analyse van de supply chain van een muziekinstrumentenfabrikant door midel van de six sigma methodiek.

Vraagstelling

De levering van muziekinstrumenten aan retail winkels verloopt problematisch. Wat zijn de problemen en hoe verhouden deze zich tot de uitgevoerde processen en de gevraagde service? Wat zijn oplossingen om de service op het gewenste niveau te krijgen?

Aanpak

Het project wordt volgens DMAIC aangepakt. Define fase: bepaling van Scope, stakeholders, problemen, belang van het onderzoek, tijdspad Gebruikte technieken: CTQ-boom, SIPOC analyse, Input-output relatie diagram. Measure fase: meten van de processen en alles wat relevant is en kan zijn voor verder onderzoek. Analyse fase:analyseren van de gegeven toegespits op de problemen en eisen uit de define fase. Hierbij wordt gebruik gemaakt van analyse technieken als visgraatdiagrammen, 5 times why, failure mode and effect analyse. Improve: verbetervoorstellen. Control: borgen van de verbeteringen.

Resultaat

Het resultaat is een advies voor een supply chain die aan de gevraagde service kan voldoen. De define en measure fase worden afrond met een presentatie aan de groepen om zo kennis en inzichten te delen. De overige fase worden met een rapport afgerond, onderbouwd met Excel berekeningen.

Opleiding(en)

  • Logistics Engineering

Type

Afstuderen

Aan dit project werkten mee

Quirijn Alblas

Begeleider(s)

John de Nijs

Downloads

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen