Menu English

Project Herinrichting Drie Lanen

Hogeschool Rotterdam

Onderdeel van het project Bouwuitvoering & bouwmanagement.

Vraagstelling

De gemeente Schiedam heeft, als opdrachtgever, een werk aangeboden op de Nederlandse aanbestedingsmarkt. Het werk betreft een overheidsopdracht voor de herinrichting van drie lanen in de gemeente Schiedam. Het werk zal bestaan uit het opbreken van de bestaande verharding, het ontgraven van grond, vervangen/aanbrengen van leidingwerken, het aanbrengen van verhardingen en bebakening. De lanen waar het om gaat zijn de Professor Kamerlingh Onneslaan, Lorentzlaan en Boerhaavelaan. Het werk wordt gegund “op waarde”, ofwel beoordeelt op EMVI-criteria.

Aanpak

We hadden een wekelijkse werkmethode, deze luidt als volgt: - Wekelijkse vergadering met de begeleidende docent; - Een verdeling maken van de uit te voeren werkzaamheden; Hierdoor kon ieder projectlid zelf bepalen wanneer hij aan zijn onderdelen werkte, zolang het maar aan het einde van de week af was. Vervolgens werden de losse delen tot een volledig document en/of tekening samengevoegd. Tenslotte wordt dit een dag voor de vergadering naar de docent gemaild, hierdoor kan de docent zich voorbereiden en eventueel aanmerkingen noteren.

Resultaat

Het doel was dat de inschrijving aan ons werd gegund. Dit was een strijd wie het project voor de voordeligste prijs zou kunnen realiseren qua materiaal en materieel. Daarnaast moest er een Plan van Aanpak ingeleverd worden, hierin stond onze aanpak van een aantal aspecten van het project zoals: - Boombeschermingsplan - Omgevingsmanagement - Werkplanning - Verkeersmaatregelplan Deze werden beoordeeld door middel van fictieve kortingen op onze totaalprijs. Zo kon je met een goed Plan van Aanpak de totaalprijs flink laten dalen.

Opleiding(en)

  • Civiele Techniek

Type

Project

Aan dit project werkten mee

W.J. van Felius, Luuk Hoogervorst, Johan van Putte, Pim van Starrenburg, Mark Struik

Begeleider(s)

Peter van Rijn

Downloads