Menu English

Praktijk Integratie Project Mapping Resilience

Hogeschool Rotterdam, EMI, 100 Resilient Cities

Facility Management, Logistics Management en Ruimtelijke Ontwikkeling bundelen kennis om de veerkracht van wereldsteden aan te tonen.

Vraagstelling

De wereld gaat een onzekere toekomst tegemoet waarbij verandering de enige constante is. Met name in stedelijke gebieden. Deze onvoorspelbaarheid vraagt om veerkracht (Resilience) van steden om hun toekomstbestendigheid te bewerkstelligen. Maar wat is veerkracht en hoe ziet dat eruit? Hoe meet en monitor je dat en hoe is dit te borgen, te maken en op te sturen?

Aanpak

Allereerst is een offerte gemaakt waarin de opdracht is afgebakend en een plan van aanpak is geformuleerd. Daarna is het analyseren van steden begonnen door bij elke stad voorgedane rampen en ondernomen acties te beschrijven. Deze data is vervolgens gebundeld en elke stad is beoordeeld met een cijfer op basis van veerkrachtigheid.

Resultaat

Uiteindelijk is er een Atlas opgeleverd met daarin een geografische weergave van elke stad en de daarbij verzamelde data. Deze Atlas biedt de opdrachtgever een uitgebreid overzicht van de veerkrachtigheid van wereldsteden. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om met belanghebbenden te discussiëren over de huidige aanpak van steden en de toekomstige, te verbeteren aanpak van steden tijdens rampen.

Opleiding(en)

  • Facility Management

Type

Project

Aan dit project werkten mee

M.A.M.M. Dekkers, Jochem van Dolder, Pieter de Geus, Hugo Plat

Begeleider(s)

Leon Erkelens