Menu Zoeken English

Praktijk Integratie Project Infiltrerende Stad

Hogeschool Rotterdam | Tauw BV

Civiele Techniek, Ruimtelijke Ontwikkeling en Watermanagement bundelen kennis tot een innovatieve oplossing voor waterdoorlatende verharding.

Vraagstelling

In de toekomst zullen er regelmatig heftige stortbuien voorkomen in Nederland. Om hier op in te spelen wordt er gebruik gemaakt van waterdoorlatende verhardingen. Het nadeel hiervan is onder andere dat het relatief snel dicht slibt. Om tot een oplossing te komen is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Welke innovatieve toepassing op infiltrerende verharding kan op een succesvolle wijze dichtslibbing reduceren en de infiltratiecapaciteit vergroten?

Aanpak

Om eerst wat meer achtergrondinformatie te krijgen zijn er proeven bezocht in Naaldwijk en Delft. Tijdens deze proeven werd er een stuk waterdoorlatende verharding van 2 bij 3 meter onder water gezet om vervolgens leeg te laten lopen. Hierdoor kon de infiltratiecapaciteit van de waterdoorlatende verharding gemeten worden. Daarnaast zijn er ook interviews met experts afgenomen. Om erachter te komen welke materialen juist goed werken als voeg en welke materialen tegenvallen. Na deze inzichten zijn wij zelf aan de slag gegaan om een aantal nieuw voegmateriaal te ontdekken.

Resultaat

Uit het onderzoek zijn drie materialen gekomen, namelijk: split 2-6, schuimband en brekerzand. Bij de Waterstraat in Delft hebben hebben we een stuk straat aangelegd met de drie materialen als voegen. Hier hebben we met een 'dubbele ringinfiltrometer' de infiltratiecapaciteit gemeten. Uit de test kwam de schuimband als beste er uit. Voornamelijk op lange termijn was het resultaat zeer positief. Dit hebben we nagebootst om wat potgrond in te vegen zodat er dichtslibbing optreedt. Het was een geslaagd experiment met een interessante uitkomst.

Opleiding(en)

  • Watermanagement

Type

Project

Aan dit project werkten mee

K.A.M. Hersbach, Leroy Schuurman, Bob Slagter, Thijs Tiggelman, Charlotte Ursem

Begeleider(s)

Stan Geurts van Kessel, M. Kortlever

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen