Menu
  English

  E-book innovatieve financiering

  E-book innovatieve financiering

  Iris van der Waals

  Vraagstelling

  Uit onderzoek blijkt dat veel innovatieve ondernemers moeilijk aan financiering kunnen komen. Daarnaast gaan startups regelmatig failliet, omdat zij geen werkkapitaal meer hebben. Terwijl de rekeningen wél gewoon betaald moeten worden. Dit e-book is ontwikkeld om ambitieuze en innovatieve ondernemers op weg te helpen. Je krijgt inzicht in mogelijke financieringsvormen en de voor- en nadelen van deze financieringsvormen. Bovendien wordt de ondernemer door middel van innovatieve tools geholpen bij de keuze voor de juiste financieringsvorm.

  Aanpak

  Dit e-bookdient als een toolbox die studenten, docenten, ondernemers en andere belanghebbenden meer houvast biedt bij het vinden van innovatieve financieringsvormen. Het e-book start met een casus waarin meerdere ondernemers een financieringsprobleem hebben. Vervolgens doorgronden we een aantal modellen en tools, die kunnen helpen bij de keuze voor de juiste financieringsvorm. Deze tools lichten we uitgebreid toe en worden met elkaar vergeleken. Het uiteindelijke doel is om de ‘best case scenario’ te ontrafelen en op basis daarvan een advies uit te brengen.

  Resultaat

  In de literatuur worden er vele soorten financieringsvormen genoemd. Maar hoe kies je als ondernemer nu de juiste financieringsvorm die bij je past? In dit e-book staan we daarbij stil. De modellen Financieringswijzer en het Innovatief Financieringsmodel zijn twee methodieken die we hebben bestudeerd. Het hanteren van beide modellen helpt ambitieuze ondernemers om een keuze te maken voor een financieringsvorm voor hun businessideeën. Ieder model heeft z’n voor- en nadelen, die we in dit e-book toelichten.

  Opleiding(en)

  • Small Business and Retail Management

  Type

  Project

  Aan dit project werkten mee

  I.R. Waals

  Downloads