Menu
  English

  E-book innovatief leiderschap

  Iris van der Waals

  Hoe word je een succesvolle innovatieve leider? Welke competenties en vaardigheden heb je nodig om een innovatieve leider te zijn?

  Vraagstelling

  Leiderschap is door de jaren heen geëvolueerd van oerinstinct naar honderden verschillende vormen en versies met ieder hun eigen manier en doel. Dit e-book is geschreven om een beeld te geven van de innovatieve leider en de bijbehorende manier van handelen. Het hedendaagse leiderschap en de invloeden hiervan op bedrijven, hun medewerkers en de markt brengen we in kaart aan de hand van diverse modellen en methodieken. Bewust en innovatief leiderschap begint bij het lezen van dit e-book.

  Aanpak

  Dit e-book is geïnitieerd door de Hogeschool Rotterdam. Het dient vooral als houvast voor studenten, docenten en andere belanghebbenden. In het e-book staat een relevante case, die is gekoppeld aan het onderwerp. De verschillende aspecten van innovatief leiderschap diepen we verder uit aan de hand van een aantal tools. De voor- en nadelen van de tools worden getoond en de tools worden met elkaar vergeleken om inzicht te bieden in de relevantie van de tools in verschillende situaties. Het e-book eindigt met een succescase, waarin een van de tools en de uitwerking hiervan naar voren komt.

  Resultaat

  Nadat alle voor- en nadelen met elkaar vergeleken zijn, zijn wij tot de conclusie gekomen dat het model van Simon Sinek het beste uit de test komt. Het model kan helpen om (strategisch) richting te geven in de chaos die er soms is. Daarnaast is het als leider belangrijk om een visie te hebben, voordat invulling gegeven kan worden aan het ‘hoe’ en ‘wat’. De meeste traditionele bedrijven werken andersom. Ze vullen het ‘hoe’ en ‘wat’ in, maar vergeten het ‘waarom’. Dit betekent dat het model van Sinek al snel helpt om weg te blijven van platgetreden paden en als leider ‘innovatief’ te zijn.

  Opleiding(en)

  • Small Business and Retail Management

  Type

  Project

  Aan dit project werkten mee

  I.R. Waals

  Downloads