Menu English

Drijvend groen

Gemeente Rotterdam

Onderzoek naar realisatiemogelijkheden van drijvende vegetatie in de rivier de Nieuwe Maas.

Vraagstelling

Rijkswaterstaat is als waterbeheerder van de Nieuwe Maas verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Volgens deze Europese richtlijn voldoet het waterlichaam de Nieuwe Maas niet op het gebied van de macrofauna en vishabitat. De hoofdvraag van het onderzoek is: ‘Op welke wijze kan de drijvende groenconstructie bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de KRW voor het waterlichaam de Nieuwe Maas, en kunnen andere eisen en wensen vanuit de verschillende stakeholders worden vertaald naar een ontwerp?’

Aanpak

RWS stelt in 2013 dat het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers langs de rivier in het stedelijke gebied niet haalbaar zal zijn. Om toch aan de doelstellingen te voldoen onderzoekt RWS of drijvend groen als maatregel kan worden ingezet. Allereerst zijn de ambities geïnventariseerd van de verschillende partijen ín en rondom de Nieuwe Maas. Deze verschillende ambities zijn in beeld gebracht in een kansenkaart. Als basis voor het programma van eisen is daarna is een analyse uitgevoerd a.h.v. drie systeemelementen. En is voor één specifieke locatie op de kansenkaart een ontwerp gemaakt.

Resultaat

Het onderzoek resulteerde in drie eindproducten: 1) kansenkaart waarin de kansen voor het realiseren van drijvend groen zijn weergegeven. 2) een PvE met daarin de wensen en eisen die aan drijvend groen moeten worden gesteld. 3) daadwerkelijk ontwerp van een drijvende groenconstructie voor in het havenbekken Buizengat in het Centrum van Rotterdam. Het eerste prototype hiervan is gerealiseerd in het RDM Innovation Dock (iov RWS). Na de prototype-fase zal RWS het ontwerp in het Buizengat realiseren en over een periode van 2 jaar gaan monitoren om het effect ervan te kunnen vaststellen.

Award

  Waternetwerk HBO-scriptieprijs (2e prijs); • Aanmoedigingsprijs van de Unie van Waterschappen voor de Waterinnovatieprijs 2014

Duurzaam

  Dit project is duurzaam.

Opleiding(en)

  • Watermanagement

Type

Afstuderen

Aan dit project werkten mee

Hendrik Kok

Begeleider(s)

Kaj van de Sandt

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen