Menu
  English

  Dordrecht en water

  Waterschap Hollandse Delta

  Onderzoek naar oplossingen voor de (toekomstige) waterproblemen van Dordrecht.

  Vraagstelling

  In verband met de klimaatverandering zal Dordrecht in de toekomst vaker te maken krijgen met waterproblemen. Tijdens dit project moest een oplossing verzonnen worden voor het toenemende overstromingsrisico in Dordrecht.

  Aanpak

  Gestart wordt met het verzamelen van achtergrondinformatie en het in kaart brengen van bebouwing, vitale infrastructuur en bedijking in het gebied. Op basis daarvan is gekeken welke mogelijkheden er waren om Dordrecht te beschermen tegen het water.

  Resultaat

  Het idee is een nevengeul aan te leggen, om op deze wijze het water door het buitendijks gebied te laten stromen. De nevengeul moet ervoor zorgen dat de afvoer van het water bij een hoge rivier de ruimte krijgt. Ook is een overloopgebied aangewezen waar water naartoe geleid kan worden zodra de waterstand in de rivier te hoog wordt. Leereffect van dit project voor de studenten: wat is de beste manier waarop je een groot probleem aanpakt. Ook werd ervaren dat Watermanagement echt niet alleen met water te maken heeft, maar ook met het betrekken van belanghebbenden.

  Duurzaam

    Dit project is duurzaam.

  Opleiding(en)

  • Watermanagement

  Type

  Project

  Aan dit project werkten mee

  W. Lekkerkerk, Erik Tanis, Gianni van Leeuwen

  Begeleider(s)

  Johan Heymans, Nadine Plomp, Janine Veenstra