Menu
  English

  De wegen van Overschie

  Laurens Den Hoogenban

  Onderzoek naar innovatieve manieren om bewoners van een woonzorgcentrum te activeren vrijwillig hun kamer te verlaten en actief te worden.

  Vraagstelling

  “Hoe kan er op een innoverende manier voor worden gezorgd dat bewoners van woonzorgcentrum Laurens Den Hoogenban (te Overschie) zelf het initiatief nemen om gebruik te maken van toekomstige aangeboden faciliteiten in Den Hoogenban. Met als gevolg dat het aantrekkelijk wordt hun kamers vrijwillig te verlaten?” Het doel is om op een innovatieve manier de bewoners te activeren tot vrijwillig gebruik van de aangeboden toekomstige faciliteiten in Den Hoogenban. Dit wordt bewerkstelligd door de omgeving in en rond het gebouw aantrekkelijker te maken en meer te laten aansluiten bij de bewoners.

  Aanpak

  Door verschillende creatieve brainstorms en 'out-of-the-box opdrachten' is er een innovatief idee gaan leven: "De wegen van Overschie". Dit concept is vervolgens getest door middel van een gebruikersonderzoek. Dit bestond uit het interviewen van verschillende personeelsleden van Den Hoogenban en een tekenworkshop met bewoners van het woonzorgcentrum. Tot slot heeft een literatuuronderzoek het innovatie idee verder aangescherpt.

  Resultaat

  Aan de ruimtes zijn thema’s gekoppeld, gelinkt aan Overschie. De gangen richting de kamers zijn ingericht met elementen uit deze thema’s. Hierbij is rekening gehouden met o.a. geur, geluid en licht. Voor bewoners die op deze manier hun weg niet kunnen vinden, is praatpaal Jan ontworpen. Jan herkent bewoners en wijst hen de weg. Van dit innovatieve idee is een maquette en een filmpje gemaakt, wat het idee erg tastbaar maakt. Bovendien is er een rapport met aanbevelingen voor de opdrachtgever geschreven. De opdrachtgever is erg enthousiast en wil (delen van) het idee in de praktijk brengen.

  Opleiding(en)

  • Ergotherapie
  • Gezondheidszorgtechnologie
  • Logopedie
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

  Type

  Project

  Aan dit project werkten mee

  P. van de Guchte, Brian Narain, Mark van Os, Yorick van den Ouden, Akash Ramanand, Ruco Suijker, Isolda Vis, Boy Withagen

  Begeleider(s)

  Monique Bussmann, Pepijn Roelofs

  Downloads