Menu
  English

  De eindgebruiker centraal

  Hogeschool Rotterdam

  Minor Real Estate & Facility Management. Advies aan opdrachtgever Incharge voor nieuw beheersconcept Delftse Poort in Rotterdam.

  Vraagstelling

  In dit rapport wordt een advies gegeven aan de opdrachtgever Incharge (samenwerking JLL en D&B Group), welk beheersconcept zij het beste kunnen toepassen binnen het gebouw de Delftse Poort, gelegen naast het Centraal Station van Rotterdam. Het doel was dan ook het verkrijgen van kennis van behoeften van de eindgebruikers van de Delftse Poort en inzicht in trends en ontwikkelingen van kantoorruimte, teneinde te kunnen bepalen op welke wijze Incharge de Delftse Poort kan laten aansluiten op de vraag van toekomstige gebruikers van de 40.000 beschikbare vierkante meters.

  Aanpak

  Op basis van diverse aspecten is er uiteindelijk een beheersconcept ontworpen. Allereerst zijn door middel van literatuurstudie de verschillende concepten in de markt in kaart gebracht, vervolgens de omgeving van het pand, trends en ontwikkelingen en de gebruikerstypologie. Daarnaast zijn er praktijkvoorbeelden geanalyseerd. Onder andere het Atrium in Amsterdam en de Caballero Fabriek in Den Haag zijn onder de loep genomen. Dit alles heeft geresulteerd in een beheersconcept voor Delftse Poort, waarbij optimaal is ingespeeld op ontwikkelingen en voorbeelden uit de markt.

  Resultaat

  Uiteindelijk is er een adviesrapport opgeleverd aan de opdrachtgever waarin het nieuwe beheersconcept voor de Delftse Poort gegeven wordt. Onderdeel van het beheersconcept is o.a. een nieuwe visie voor de Delftse Poort: "Delftse Poort, een grenzeloze ontmoetingsplek in het zakelijk hart van Rotterdam waar diversiteit samenkomt, ondersteund door een hoogwaardig servicepalet in een professionele en inspirerende omgeving." De verschillende beheersconcepten zijn gepresenteerd aan de opdrachtgever.

  Opleiding(en)

  • Vastgoedkunde

  Type

  Project

  Aan dit project werkten mee

  Lenny de Kreek, Julia van Nuland, Sarah Salampessij, V.A. Verhoeven

  Begeleider(s)

  M.R. Voogd