Menu English

Crowdmanagementplan

Monumental Productions BV / Awakenings

Onderzoek naar crowdmanagement, met als resultaat een crowdmanagementplan voor het Awakenings festival.

Vraagstelling

Crowdmanagement staat tegenwoordig hoog op de agenda in de evenementenwereld. Dit komt onder andere door de strandrellen van Sunset Grooves te Hoek van Holland in 2009 en de 21 doden tijdens Love Parade te Duisburg in 2010. Het ‘crowdmanagen’ is (massa)publiekstromingen onder controle houden op een evenement. Iedere organisatie van een evenement is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar bezoekers. Maar hoe ver gaat de verantwoordelijk van een organisatie? Wanneer is de overheid verantwoordelijk? En wie draait op voor de kosten van veiligheid voor bezoekers op een evenement?

Aanpak

Als afstudeeropdracht hebben twee vrijetijdsmanagement studenten het begrip crowdmanagement onderzocht. Wat wordt nou precies verstaan onder crowdmanagement? Hiervoor hebben de afstudeerders literatuur bestudeerd en verschillende partijen geïnterviewd als de politie, brandweer en GGD/GHOR. Hiernaast hebben de studenten Sunset Grooves 2009 en Love Parade 2010 geanalyseerd met in het achterhoofd ‘van fouten leert men’. Uit dit grootschalig onderzoek zijn verschillende conclusies en aanbevelingen gekomen gericht op het crowdmanagement bij Awakenings festival.

Resultaat

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een crowdmanagementplan voor Awakenings festival. In dit plan staat omschreven waar tijdens een evenement op gelet moet worden, hoe gecommuniceerd moet worden tussen de betrokken partijen én waar het eventueel anders of beter kan. Eén van de aanbevelingen is meteen in uitvoering gebracht onder leiding van de twee afstudeerders tijdens Awakenings festival op 26 juni 2011. Het project besloeg entertainment bij de pendelbussen, met als doel de vermoeide bezoekers na het festival te entertainen op het moment dat ze in een lange rij staan wachtend op de bus.

Opleiding(en)

  • Leisure Management

Type

Afstuderen

Aan dit project werkten mee

Mohamed Ben Hassen, Daan Verwijlen