Menu
  English

  Buddy International

  Talmaschool Rotterdam

  Begeleiding van allochtone basisschoolleerlingen door middel van een ‘inburgeringscursus’ zodat zij beter gaan presteren op school.

  Vraagstelling

  In Rotterdam komen jaarlijks meer dan honderd kinderen wonen die nieuw in Nederland zijn. Zij spreken de taal niet (of onvoldoende) en presteren vanwege hun taalachterstand vaak onder hun niveau. De vraagstelling van het project is geweest: Hoe kunnen wij (de studenten van Hogeschool Rotterdam) de leerlingen van de Talmaschool begeleiden bij hun ontwikkeling/ integratie in Nederland zodat zij beter gaan presteren op school?

  Aanpak

  In samenwerking met de Talmschool en de studievereniging STAR van de Erasmus Universiteit is het keuzevak "Buddy International" tot stand gekomen. De Talmaschool in Rotterdam heeft een schakelklas waar kinderen in de basisschool leeftijd onderwijs volgen. Zij krijgen intensieve lessen Nederlandse taal. De schakelklassen zijn er op gericht om de achterstand van de leerlingen weg te werken. Spreken en schrijven de kinderen voldoende Nederlands, dan kunnen ze doorstromen naar een groep op dezelfde of een andere basisschool.

  Resultaat

  Tijdens dit keuzevak ga je een aantal leerlingen van de schakelklas begeleiden. De student helpt deze kinderen miet alleen met het ontwikkelen van hun beheersing van het Nederlands. Tevens besteed je aandacht aan thema's en onderwerpen die voor hen van belang zijn. Voorbeelden: waar is de bibliotheek en hoe werkt die? Hoe reis ik met het openbaar vervoer? Wie is Hogeschool Rotterdam? Waar is de Rotterdamse haven? Kortom: de student van Hogeschool Rotterdam wordt hun beste buddy.

  Opleiding(en)

  • Human Resource Management

  Type

  Project

  Aan dit project werkten mee

  Yasemin Yilmaz

  Downloads