Menu English

Herregistratie BIG-register

Alle verloskundigen in Nederland, die voldoen aan wettelijke normen, zijn geregistreerd in het BIG-register. Deze wet beschermt patiënten tegen onzorgvuldig handelen en waarborgt de kwaliteit van zorg

Sinds 1 januari 2009 is herregistratie voor verloskundigen in het BIG-register verplicht. Dit betekent dat BIG-geregistreerde verloskundigen verplicht worden iedere vijf jaar aan te tonen dat zij voldoen aan de gestelde eisen. Verloskundigen die niet voldoen aan deze eisen of na januari 2014 zijn uitgeschreven uit het BIG-register kunnen zich opnieuw laten registreren. Zij zijn verplicht om een speciaal traject te volgen.

Door de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) zijn de stappen tot en met het startassessment ondergebracht bij de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) en Hogeschool Rotterdam-Instituut voor Gezondheidszorg. Hier kunt u informatie opvragen en wordt u ondersteund in uw voorbereiding op uw herregistratie.

Voorbereiding op herregistratie BIG-register

Startassessment

Wanneer u niet aan de werkervaringseis van 2080 uur voldoet en u toch een herregistratie in het BIG-register wilt, dan moet u aantonen dat u beschikt over de – voor dit traject beschreven – verloskundige competenties. Deze competenties zijn afgeleid van het Landelijk competentieprofiel van het domein verloskunde. 

U toont deze competenties aan door middel van een startassessment. Dit assessment wordt afgenomen door gecertificeerde assessoren. Zij zijn afkomstig van de verloskunde academies van Amsterdam, Groningen, Maastricht en Rotterdam.

Meer informatie over de inhoud van het startassessment is te vinden in de handleiding Portfolio Startassessment.

Coachingbijeenkomsten

Ter ondersteuning van dit traject worden er coachingsbijeenkomsten aangeboden. Daarnaast kan u tijdens het traject deelnemen aan de, voor het traject verplichte, kennistoets.

Bekijk de data van de coachingsbijeenkomsten.

Tijdsduur

Wanneer u deelneemt aan de coachingsbijeenkomsten duurt het gehele traject ongeveer 6 maanden. Deze bijeenkomsten starten in september en december. De startassessments worden in maart en juni afgenomen.

Kosten

De kosten voor dit traject zijn:  € 3.800,-

Het startassessment kan éénmaal worden herkanst. De kosten hiervoor bedragen: € 800,-.

Stap-budget

Dit traject voldoet helaas niet aan de voorwaarden voor een STAP-budget. 

Aanmelden

Aanmelden coachingbijeenkomsten december

Informatiebijeenkomst

Om u een goed beeld te kunnen geven van het startassessment en hetgeen er van u wordt verwacht tijdens dit traject, organiseren we informatiebijeenkomsten.

De eerstvolgende bijeenkomsten is op:

Data:

  • Woensdag 20 maart 2024 

  • Woensdag  12 juni 2024 

Tijdstip: 10.00 – 12.30 uur

Locatie: Hogeschool Rotterdam, Rochussenstraat 198

Aanmelden informatiebijeenkomst

Meer informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de coördinator herregistratie wet BIG:

Mijke Zengerink
m.g.zengerink@hr.nl
T: 06-43280237

Algemene informatie kunt u ook vinden op de website van het BIG-register: https://www.bigregister.nl/