Menu
  English

  Taal in het onderwijs

  Bekijk de video's en artikelen

  'Education Talks' - thema Meertaligheid in het onderwijs

  Dr. Dina Mehmedbegovic geeft uitleg over positieve cognitieve effecten van meertalig zijn en vertelt waarom het belangrijk is om de talige en culturele achtergronden van leerlingen in het onderwijs te erkennen.

  Writing to learn

  Op deze Amerikaanse highschool laten ze leerlingen veel schrijven, bij allerlei vakken. Schrijfopdrachten worden ingezet als middel om het denken over een thema te stimuleren en leerstof goed te helpen verwerken. 

  Efftect taalbeheering op schoolsucces

  De HUMAN-serie ‘Klassen’ maakte veel los. In de serie was ook het effect van taalbeheersing op schoolsucces duidelijk te zien. Bekijk de site met achtergrondinformatie en toepassingsadviezen bij verschillende thema’s uit de serie, gekoppeld aan fragmenten.

  Basisbegrippen

  In deze kennisclip over de rol van taal in onderwijs wordt een aantal basisbegrippen geïntroduceerd. De clip komt uit een cursus ‘taalgericht lesgeven’ voor de tweedegraads lerarenopleiding. 

  Inclusieve werkwijzen in meertalige klassen

  Digitale ‘lunchlezing’ van het lectoraat Meertaligheid & onderwijs aan Hogeschool Utrecht over het project ‘inclusief natuur- en techniekonderwijs’.

  Alledaags taalgebruik ombuigen naar vaktaal

  In onderwijsleergesprekken kan een docent via feedbacktechnieken leerlingen helpen om hun alledaagse taalgebruik om te buigen naar vaktaal. Hier zie je hoe een rekendocent in groep 8 dat doet.