Menu Zoeken English

Waterpasserende verhardingen; de duurzame straat

Gemeente Rotterdam en Rainaway

Praktijk- en laboratoriumonderzoek naar de invloed van dichtslibbing op het waterpasserend vermogen van waterpasserende verhardingen.

Vraagstelling

De klimaatveranderingen leiden tot een toename van het aantal extreme en intense regenbuien. In steden moeten daarom maatregelen worden getroffen om de regen tijdelijk te bergen of versneld af te voeren. Hiermee kan wateroverlast worden beperkt of voorkomen. Waterpasserende verhardingen kunnen worden toegepast, met als doel het (versneld) afvoeren van het regenwater naar de bodem. Een praktijkprobleem bij deze methode is dat de verhardingen na verloop van tijd vervuild raken. Voor dit onderzoek is onderzocht welke invloed deze vervuiling uitoefent op de waterafvoer van de verhardingen.

Aanpak

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van praktijk- en laboratoriumonderzoek. Tijdens het praktijkonderzoek is met een dubbele ring infiltrometer de infiltratiecapaciteit van verschillende straten in Rotterdam gemeten. Voor het laboratoriumonderzoek is een testopstelling ontworpen: de 'Rotterdam Infiltrometer'. Met de Rotterdam Infiltrometer zijn vijf verschillende typen waterpasserende verhardingen getest. Door een praktijkvervuiling op de verhardingen te simuleren, is de invloed die de vervuiling op de infiltratiecapaciteit heeft in kaart gebracht.

Resultaat

Uit de resultaten van de testen blijkt dat de dichtslibbing van grote invloed is op de infiltratiecapaciteit van de verhardingen. De praktijktesten wijzen uit dat de verhardingen vijf jaar na ingebruikname een halvering in infiltratiecapaciteit tonen t.o.v. het moment van ingebruikname (van 559 mm/uur naar 260 mm/uur). De laboratoriumtesten wijzen uit dat de verhardingen, na een simulatie van dichtslibbing voor 1, 5 en 10 jaar na ingebruikname, een grote daling in infiltratiecapaciteit tonen (van >1792 mm/uur naar 20 mm/uur). Goed beheer en onderhoud van de verhardingen is daarom noodzakelijk!

Duurzaam

  Dit project is duurzaam.

Opleiding(en)

  • Watermanagement

Type

Afstuderen

Aan dit project werkten mee

Johan Advokaat

Begeleider(s)

Johan Heymans

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen