Menu Zoeken English

Beroepen

Wat kun je doen na je opleiding?

Traditioneel zijn er waterontwerpers, deltatechnologen en omgevingsmanagers. Bij ons word je waterontwerper, deltatechnoloog en omgevingsmanager in één met als specialisatie Stedelijk Waterbeheer.

Binnen een functie als adviseur of projectleider/-medewerker voer je na je afstuderen diverse taken als watermanager uit. Zo geef je bijvoorbeeld advies over de afvalwaterketen of maatregelen voor klimaatadaptie, ontwerp je een nieuw rioleringsstelsel of geef je als inspecteur watervergunningen af.

Hieronder staan enkele rollen die je als adviseur of projectmedewerker kunt vervullen: 

Beleidsadviseur stedelijk water

Je adviseert op deelterreinen van het waterbeheer zoals waterkwaliteit, veiligheid, waterkwantiteit of gebiedsontwikkeling.

Omgevingsmanager

Als adviseur heb je de taak om in projecten partijen samen te brengen, ondanks de vele vaak tegenstrijdige technische, economische en sociale belangen. Daarbij kan je overtuigen, argumenteren en onderhandelen en weet je hoe je je moet uitdrukken richting de opdrachtgever, zowel in woord als beeld. Als procesmanager ontwikkel je samen met de opdrachtgever, bedrijven en bewoners ideeën voor bijvoorbeeld de inrichting van een locatie. Je maakt gebruik van informatie van de deltatechnoloog en de waterontwerper om een stakeholderanalyse te maken. Daarnaast stel je een analyse van de risico's en scenario's op. Als procesmanager ben je verantwoordelijk voor de afstemming met de buitenwereld.

Project- en procesleider

Je bent als projectleider verantwoordelijk voor een kwalitatief en financieel goed resultaat van de projecten. Je begeleidt projecten met betrekking tot de inrichting van het landelijk gebied en inrichting van het watersysteem gedurende de uitvoering. Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het behalen van de projectdoelen zoals die het plan van aanpak zijn opgenomen. Als procesmanager ben je verantwoordelijk voor het betrekken van externe partijen bij je project.

Delta-analist/modelleur

Als onderzoeker analyseer je hoe de waterstromen lopen, hoe de waterkwaliteit is en hoe je deze kan beïnvloeden bijvoorbeeld voor het verbeteren van de waterkwaliteit of het verhogen van de waterveiligheid van een wijk. Daarbij kijk je naar de geschiedenis, de huidige situatie en de toekomst (klimaatverandering). De methode van het praktijkgericht onderzoek kan variëren van veldonderzoek, interviews, literatuuronderzoek, referenties, ontwerpend onderzoek, scenario-ontwikkeling, tot marketing, strategie, en actoren analyses. Kenmerkend is de praktische instelling. De gegevens uit je analyse zet je om in computermodellen voor oppervlaktewater, grondwater en riolering. Je verwerkt de resultaten in plannen van waterschappen, gemeenten en andere partijen en geeft hierover advies door middel van een rapport en of presentatie.

Medewerker GIS

Je ontwikkelt GIS applicaties, adviseert binnen projecten op het gebied van GIS(toepassingen) en je voert GIS-analyses uit.

Waterontwerper

Als ontwerper geef je water in de stad een plek. Je ontwerpt bijvoorbeeld een waterplein om grote hoeveelheden water tijdelijk te bergen. Je kunt daarnaast denken aan een inrichtingsplan van een woonwijk waar water een rol speelt of aan een ontwerp van een duurzame of veilige dijk. Je rekent en tekent zodanig dat je een ontwerp krijgt dat rekening houdt met de omgeving en het klimaat. Je brengt als ontwikkelaar alle harde randvoorwaarden op het gebied van de techniek met elkaar in verhouding en integreert dit in een efficiënt plan en ontwerp.

Vergunningverlener

Als vergunningverlener overleg je met gemeenten, projectontwikkelaars en particulieren over hun plannen. Je geeft advies over welke plannen wel en niet uitgevoerd kunnen worden en welke aanpassingen er moeten worden gedaan om een vergunning te krijgen. Je maakt hierbij gebruik van wetgeving zoals de Waterwet.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen