Menu English

Docent Diana vertelt over de opleiding

Mijn naam is Diana van Ierland en ik ben docente aan de opleiding Ad Management. Ik geef vooral de meer theoretische vakken zoals organisatiekunde, procesmanagement, projectmanagement en eventmanagement.

"Voordat ik hier kwam werken heb ik bij reisorganisatie TUI gewerkt en ik gebruik daarom ook af en toe voorbeelden vanuit mijn eigen beroepspraktijk."

Welke vakken zijn er?

Zelf geef ik de meer theoretische vakken zoals organisatiekunde, procesmanagement en projectmanagement. Deze vakken bestaan deels uit theorie, maar veel belangrijker vinden we dat je de kennis die je hier opdoet, kunt toepassen in de praktijk. Je gaat daarom elke onderwijsperiode aan de slag met een praktijkopdracht. Dat is de ene keer in een groep en de andere keer individueel. Zo ga je in het eerste jaar bijvoorbeeld aan de slag met het maken van een analyse van een proces en met het maken van een projectplan. Daarnaast ga je dieper in op de organisatie door een interne en externe analyse te maken.

En het tweede jaar?

In het tweede jaar kies je een profiel waar je jezelf in wilt verdiepen. Dat kan HRM, Internationale Handel, Eventmanagement of Customer Experience Management zijn.

Geef je zelf les bij een van de keuzeprofielen?

Zelf geef ik Eventmanagement en daar organiseren studenten een echt event om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. We hebben een keer met één klas ruim € 2700 opgehaald. Daar was ik als docente heel trots op! 

Zijn er alleen kennisvakken?

Nee, we vinden kennis alleen niet genoeg. We hebben ook veel aandacht voor jouw professionele identiteit. Wat zijn jouw kwaliteiten? Waar loop je tegenaan? Je krijgt het eerste en het tweede jaar een coach. Deze coach blijft gedurende één studiejaar jouw vaste aanspreekpunt en helpt je met jouw ontwikkeling. In een vaste coachgroep bespreek je je ontwikkeling met elkaar. Je gaat leerdoelen formuleren en dan ga je daar actief mee aan de slag. In een assessment laat je zien hoe je jezelf hebt ontwikkeld.

Maar je werkt ook aan jouw professionele identiteit tijdens de vaardigheidstrainingen. Hier komen onderwerpen aan bod zoals communicatie, presenteren, hoe om te gaan met conflicten of het effectief indelen van je tijd. En de toets? De eerste toets van vaardigheden is een rollenspel met een acteur waarin je al jouw communicatieve vaardigheden inzet. Want het is belangrijk om het ook in het echt te kunnen en er niet alleen over te leren.

Loop je ook stage?

Je gaat op stage, zowel in het eerste als het tweede jaar. Onze studenten lopen bij heel veel verschillende organisaties stage. Je kunt denken aan een stage bij uitzendbureaus, bij evenementenbureaus, als HR–medewerker bij grote en kleine organisaties of als officemanager in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Hoe zit het dan met Engels en Nederlands of ICT?

Deze ondersteunende vakken liggen aan de basis en zou iedere professional voldoende moeten beheersen. We bieden daarom Nederlands, Engels, ICT, Recht en Bedrijfseconomie aan. Sommige aankomende studenten krijgen het al benauwd van deze vakken. Maar dat hoeft echt niet hoor. Je hebt sowieso elk jaar twee kansen om de toets te halen. De docenten zijn altijd bereid om je te helpen en daarnaast hebben we goede peercoaches. Dit zijn studenten die goed zijn in een bepaald vak en je daarover bijles kunnen geven. En daarnaast veel oefenen, dan komt het zeker goed!

Hoe zien de lessen eruit?

We geven geen massale hoorcolleges. Het eerste jaar zit je in een vaste klas en deze bestaat uit maximaal 25 studenten. Een aantal lessen zoals coaching en vaardigheidstrainingen vindt plaats in halve klassen. De docent legt de belangrijkste theorie uit, maar liever laten we je zo veel mogelijk aan de slag gaan met opdrachten waarin je de theorie gebruikt. We vinden het dan ook belangrijk dat je zelf de theorie bestudeert en in de les vragen stelt. Daar leer je namelijk het meest van.

Na twee jaar ben je afgestudeerd, en dan?

Dan hoop ik dat je jezelf hebt ontwikkeld tot professional. Dat je zelfverzekerd bent en bewust bent van je eigen kwaliteiten. Dat je goed kunt communiceren, verbinding zoekt en daardoor een aanspreekpunt bent binnen jouw organisatie. Om mee te sparren, om projecten mee uit te voeren, om verbeteringen en veranderingen te starten, maar deze ook kunt organiseren en coördineren.

Ik wens je veel succes met kiezen!