Menu Zoeken English

Versterking van burgerschap van veertigplussers met cerebrale parese

Publicatiedatum: 14 oktober 2019

Ouder worden met Cerebrale Parese (CP) doet een beroep op het adaptatievermogen van volwassenen met CP, maar vraagt ook aan de zorg meer sensitief te zijn voor de context, deskundigheid en autonomie van volwassenen met CP.

Toon:

Projectbeschrijving

In dit project worden circa twintig veertigplussers met CP geïnterviewd met behulp van Photovoice. Zij worden geworven binnen Basalt Revalidatie. De interviews vinden plaats bij deelnemers thuis of in het revalidatiecentrum. Voorafgaand het interview nemen deelnemers foto’s van situaties, plekken of objecten die voor hen de betekenis van burgerschap weergeven. Deze foto’s zijn uitgangspunt voor de interviews.

Aandacht voor CP

Aandacht voor burgerschap en ouder worden met CP is relevant om een aantal redenen. 

  • De impact van CP tijdens het ouder worden neemt toe, dit bemoeilijkt het maatschappelijk functioneren en daagt het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid uit. 
  • Door de decentralisaties van de ondersteuning en zorg in 2015 is het recht op ondersteuning en zorg komen te vervallen en wordt van burgers met en beperking gevraagd om meer zelf en/of in het eigen netwerk op te lossen.
  • Door het goedgekeurde VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap, heeft de Nederlandse overheid zich verbonden aan gelijke mensenrechten voor personen met een beperking. Dit verdrag beschrijft in de verschillende artikelen de volle reikwijdte van burgerschap.

Doel van het project

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen wat burgerschap voor veertigplussers met CP betekent en wat zij nodig hebben om burgerschap invulling te geven. Op basis van de verzamelde informatie worden drie posters ontwikkeld voor wacht- en spreekkamers in revalidatiecentra om het thema burgerschap onder de aandacht te brengen en wordt een kick-off in de revalidatie georganiseerd. In samenwerking met CP Nederland wordt in het project 'Voor een goed leven – Empowerment van 40plussers met levenslange beperkingen' een e-learningmodule en een mediacampagne over veertigplussers met een fysieke beperking ontwikkeld en uitgerold waarin we de, in dit project, ontwikkelde kennis en postercampagne kunnen integreren.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen