Menu
  English

  WERKplaats Onderwijsleertechnologie

  laboratorium voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe onderwijsvormen met ICT

  Publicatiedatum: 01 september 2016

  De WERKplaats Onderwijsleertechnologie is een laboratorium voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe onderwijsvormen waarin ICT-toepassingen een grote meerwaarde bieden voor de kwaliteit van het onderwijs.

  Toon:

  De WERKplaats Onderwijsleertechnologie is een laboratorium voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe onderwijsvormen waarin ICT-toepassingen een grote meerwaarde bieden voor de kwaliteit van het onderwijs.

  Het ontwikkelen en toepassen van die onderwijsvormen wordt mogelijk gemaakt door vouchers. Deze vouchers stellen opleidingen en (collega-)ondersteuners van de hogeschool in staat om vernieuwingstrajecten aan te gaan.

  De WERKplaats vormt een verbindend element tussen docenten die willen vernieuwen, de diensten die docenten daarbij ondersteunen, aanbieders van onderwijstechnologie, en het lectoraat Digitale Didactiek.

  Bij de vouchertrajecten wordt flankerend praktijkonderzoek opgezet. De opgedane inzichten en ervaringen zijn relevant voor alle collega’s die hun (methoden van) onderwijs willen blijven verbeteren, en wordt gedeeld binnen én buiten de HR.