Menu English

Bevorderen van sociaal-emotionele gezondheid van kinderen door school-based interventies

Praktijkgericht experimenteel onderzoek naar de inzet van Beeldcoaching om de effectiviteit van gestapelde preventielandschappen in Rotterdam en Amsterdam te optimaliseren

De gemeenten Rotterdam en Amsterdam hebben in hun Coalitieakkoorden nadrukkelijk de ambitie geformuleerd om zorg te dragen voor een betere sociaal-emotionele gezondheid van alle kinderen en jongeren. In beide grote steden wonen relatief veel kinderen en jongeren met externaliserend probleemgedrag. Kinderen en jongeren die tijdens de basisschoolperiode ernstig externaliserend probleemgedrag vertonen, lopen een groot risico op een ernstige sociaal-emotionele problemen gedurende hun levensloop.

Toon:

Projectbeschrijving

Door deze interventies geïntegreerd aan te bieden wordt beoogd dat kinderen en jongeren met externaliserend probleemgedrag optimaal profiteren van het preventielandschap. Dat lukt op dit moment helaas niet goed. Het aantal kinderen en jongeren dat na een aantal jaar Taakspel spelen alsnog in aanmerking komt voor Alles Kidzzz blijft onverminderd hoog. Daarnaast zien leerkrachten in de bovenbouw van de basisscholen dat, ondanks de implementatie van Taakspel in de middenbouw, gedragsproblemen eerder toenemen dan afnemen. Uit een SWOT-analyse van de implementatie van Taakspel op Rotterdamse scholen blijkt dat conflictueuze interacties tussen leerkrachten en leerlingen met externaliserend probleemgedrag verhinderen dat Taakspel daadwerkelijk sociale vaardigheden aanleert en gedragsproblemen reduceert. Leerkrachten hebben aangegeven tijdens het spelen van Taakspel behoefte te hebben aan implementatiebevorderende coaching op het vormgeven aan interacties met kinderen met externaliserende gedragsproblemen.


Een dergelijk professionaliseringsaanbod bestaat op dit moment nog niet. Gegeven het feit dat beide grote steden hun preventielandschap bouwen op de universele interventie Taakspel, is de urgentie om deze coaching te ontwikkelen groot. Rotterdam en Amsterdam hebben nu de handen ineen geslagen om dit belangrijke maatschappelijke en onderwijskundige vraagstuk op te lossen. Het consortium bestaat uit Hogeschool Rotterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de gemeenten Rotterdam en Amsterdam, de CED groep, het ABC en Rotterdamse en Amsterdamse basisscholen.


Doel van voorliggend project is om een gepersonaliseerd implementatie-bevorderend coachingsprogramma te ontwikkelen voor leerkrachten die Taakspel in hun klas moeten implementeren. Het programma bevat een protocol voor zowel individuele coaching als voor teamcoaching. Vervolgens onderzoeken we met behulp van een Randomized Controlled Trial in hoeverre dit coachingsprogramma (1) de implementatie van Taakspel optimaliseert in termen van een toename in pedagogische sensitiviteit van leerkrachten waardoor zij conflictueuze interacties beter kunnen hanteren en (2) de overdraagbaarheid van implementatie-specifieke leerkrachtcompetenties bevordert. De belangrijkste opbrengst van dit onderzoek is een antwoord op de vraag of het optimaliseren van het universele deel van de gestapelde interventieconstructie leidt tot een reductie van het geïndiceerde deel. Deze vraagstelling bevindt zich in het hart van de transformatiedoelstellingen van het huidige jeugdstelsel.

Verbinding met het onderwijs

Deze studie is ingebed in het Instituut voor Lerarenopleidingen en biedt ruimte voor een promotieplek en stage- en scriptieplaatsen.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen