Menu English

Bevorderen van sociaal-emotionele gezondheid van kinderen door school-based interventies

Praktijkgericht experimenteel onderzoek naar de inzet van Beeldcoaching om de effectiviteit van gestapelde preventielandschappen in Rotterdam en Amsterdam te optimaliseren

De gemeenten Rotterdam en Amsterdam hebben in hun Coalitieakkoorden nadrukkelijk de ambitie geformuleerd om zorg te dragen voor een betere sociaal-emotionele gezondheid van alle kinderen en jongeren. In beide grote steden wonen relatief veel kinderen en jongeren met externaliserend probleemgedrag. Kinderen en jongeren die tijdens de basisschoolperiode ernstig externaliserend probleemgedrag vertonen, lopen een groot risico op een ernstige sociaal-emotionele problemen gedurende hun levensloop.

Toon:

Deze groep doet momenteel dan ook nog steeds een zwaar beroep op specialistische jeugdzorg. Speerpunt van beide grote steden is om de druk op de specialistische jeugdzorg te reduceren. Dit realiseert men momenteel door preventie structureel te verankeren in het basisonderwijs; beide gemeenten bekostigen voor basisscholen de gestapelde interventieconstructie Taakspel (universeel) en Alles Kidzzz (geïndiceerd).