Menu Zoeken English

A.L.I.B.I

Afdeling Legale en Illegale Buitenaardse Integratie
Publicatiedatum: 01 september 2016

Een serious game voor kinderen die vanwege vroege negatieve, ingrijpende sociale ervaringen preventief ondersteuning nodig hebben bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school.

Toon:

Projectbeschrijving

Jonge kinderen die op de basisschool worden afgewezen door klasgenootjes en die problematische relaties hebben met leerkrachten, krijgen door deze vroege negatieve sociale ervaringen problemen met fysiologische stressregulatie en met executief functioneren. Kinderen uiten dat in de klas door problemen met gedragsinhibitie en met zelfregulatie van affect, waardoor ze relatief veel risicovol en relatief weinig sociaal gedrag vertonen, hetgeen het risico op continue negatieve sociale ervaringen tijdens de gehele basisschoolperiode aanjaagt. De overstap van de basisschool naar de middelbare school biedt deze kinderen in potentie nieuwe kansen om positieve sociale relaties met klasgenoten en docenten te ontwikkelen en te herstellen van de eerdere negatieve sociale relaties tijdens hun basisschoolperiode.

Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat deze kinderen op de middelbare school helaas opnieuw en vaak direct slechte sociale relaties ontwikkelen. De oorzaak hiervan is de door negatieve sociale ervaringen tijdens de kindertijd verstoorde stress- en zelfregulatie, die ervoor zorgt dat deze kinderen minder vanuit zelfreflectie, affectregulatie en objectiviteit op sociale interacties reageren, hetgeen ze op de middelbare school kwetsbaarder maakt om opnieuw afgewezen en genegeerd te worden door klasgenoten en slechte relaties met docenten op te bouwen. Deze kinderen hebben intensieve, gestructureerde en veilige ondersteuning nodig bij het leren aangaan van constructieve sociale interacties met klasgenoten en docenten ter voorbereiding op de middelbare school.

A.L.I.B.I. ondersteunt kinderen in dit proces. A.L.I.B.I. is een interactieve serious game die kinderen via verschillende onderliggende therapeutische technieken (zoals directe feedback en positieve bekrachtiging) preventief ondersteunt ondersteunt bij het ontwikkelen van prosociale gedragsvaardigheden. Kinderen spelen A.L.I.B.I. in de laatste weken van de basisschool. Zij hebben de rol van detective die tot taak heeft om aliens te ontmaskeren die zich op virtuele middelbare scholen hebben vermomd als docent of medeleerling. Hoe beter een kind integreert op een middelbare school, hoe groter de kans is dat een kind de alien aan het einde van een tweeweekse missie ontmaskert. Kinderen kunnen aanwijzingen verzamelen door positieve interacties met virtuele docenten en medeleerlingen aan te gaan, door behulpzaam te zijn, door complimenten te geven, door het perspectief van anderen mee te nemen in reacties, door informatie te delen, door op tijd in lessen te zijn en door huiswerk goed te plannen en op tijd af te hebben. Op verschillende momenten krijgen kinderen feedback van een mentor op de prosociale beslissingen die het kind tijdens de missie neemt en de wijze waarop het kind aan zijn of haar keuzes op basis van de feedback vorm heeft gegeven. Kinderen worden zo getraind om (1) sociale situaties op school zorgvuldig te analyseren en te evalueren en (2) actie en reactie zorgvuldig te overwegen zodat prettige, volwaardige relaties met medeleerlingen en docenten kunnen ontstaan. A.L.I.B.I. biedt kinderen hiermee een interactieve, gestructureerde en veilige omgeving om sociale vaardigheden te oefenen en aan te leren, zonder de consequenties die bepaald gedrag in de ‘echte wereld’ zou hebben.

A.L.I.B.I. zal in de nabije toekomst worden aangevuld met een dashboard en een laag-intensief trainingsprogramma voor leerkrachten en docenten. Met dit trainingsprogramma leren leerkrachten en docenten informatie over de progressie van kinderen binnen het spel te gebruiken voor transfer van wat kinderen in het spel hebben geleerd, en nog moeilijk vinden, naar ondersteuning voor de context van de klas en de school, in het bijzonder tijdens de transitieperiode naar het voortgezet onderwijs.

Verbinding met het onderwijs

Deze studie is ingebed in het Instituut voor Lerarenopleidingen en biedt ruimte voor onderwijsontwikkeling, aansluiting van minoren, bacholorproef opdrachten en afstudeerbegeleiding. Mogelijkheden voor promotie-plekken worden in de herfst van 2019 verkend

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen