Menu English

KNAP'RZ

Kennis-gedreven werken aan bevordering van arbeidsparticipatie op Rotterdam-Zuid 2019-2023
Publicatiedatum: 16 oktober 2019

De doelstelling van het ondersteuningsprogramma is het onderzoeken, ondersteunen en bevorderen van de leer- en innovatieprocessen in de uitvoering van ‘Samen voor Zuid’, door een combinatie van onderzoeks- en professionaliseringsactiviteiten met uitvoerders en managers die bij ‘Samen voor Zuid’ zijn betrokken.

Toon:

Projectbeschrijving

Het programma ‘Samen voor Zuid’ richt zich op de verbetering van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers in Rotterdam-Zuid. De ambitie van dit programma is om het percentage bijstandsafhankelijkheid onder de bevolking in dit gebied te verlagen naar het niveau van de rest van Rotterdam en de arbeidsparticipatie te verhogen door middel van integrale en multidisciplinaire begeleiding, meer persoonlijke aandacht en een grotere nadruk op handhaving en preventie. Het project Knap’rz bestaat uit een combinatie van procesevaluatie, effectonderzoek en activiteiten die de versterking van het professioneel handelen van uitvoerders beogen via scholing en reflectie over de uitvoeringspraktijk. Uitkomsten worden gebruikt voor voeding van het onderwijs over integraal werken binnen de sociale opleiding.

Knap’rz vloeit voort uit gesprekken tussen partners in de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt (HR, EUR en SEOR) en vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de gemeente haar extra investering in dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers vanuit het programma ‘Samen voor Zuid’ wil laten evalueren én behoefte heeft aan een investering in de kennis en kunde van de uitvoering op basis van inzichten uit eerder onderzoek naar effectieve uitvoering van arbeidsre-integratie. Beoogde verbeteringen gaan onder andere over intensievere dienstverlening aan cliënten, betere samenwerking tussen professionals en ‘integraal’ kijken naar de wensen en mogelijkheden van cliënten en werkgevers.

Knap’rz kent daarom de volgende onderdelen:

  • Een nulmeting van uitvoering en bijstandspopulatie die de referentie vormt voor de overige onderzoeksactiviteiten;
  • Een proces- en resultaatevaluatie van ontwikkelingen/verbeteringen in de dienstverlening;
  • Een scholingsprogramma voor uitvoerders en managers over inzichten uit bestaand onderzoek;
  • Periodieke ‘reflectiesessies’ met uitvoerders en managers;
  • Periodieke ‘leertafels’ met werkzoekenden, werkgevers en wijkorganisaties

Verbinding met het onderwijs

In het onderzoek participeren twee docent-onderzoekers van de opleiding Social Work. Zij voeren een deel van het onderzoek uit en verzorgen de reflectie-sessies. Vanaf studiejaar 2020/2021 zijn er mogelijkheden voor afstudeerprojecten rondom de thematiek van werkloosheid op ‘Zuid’ en integrale ondersteuning van kwetsbare groepen op Zuid. Daarnaast is er een verbinding met de master begeleidingskunde via een van de betrokken docenten. Het onderzoek resulteert in ‘socioprudentie’ (geannoteerde casussen en analyse van geboden begeleiding) die in het onderwijs zullen worden gebruikt.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen