Menu Zoeken English

Zijn taaltoetsen bruikbaar voor het verbeteren van academische schrijfvaardigheid?

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
A.J.S. Gelderen,van, | Artikel | Publicatiedatum: 01 januari 2014

De casus van Hogeschool Rotterdam

Veel hogescholen en universiteiten maken gebruik van een taaltoets voor eerstejaars als onderdeel van beleid dat gericht is op verbetering van hun schrijfvaardigheid. Meestal richten deze taaltoetsen zich op kennis van spelling en grammatica. Heleen Lieve en Amos van Gelderen gingen na in hoeverre een dergelijke toets, zoals gebruikt bij Hogeschool Rotterdam, voldoende betrouwbaar en valide is voor dit doel. De resultaten maken duidelijk dat de gebruikte taaltoets niet betrouwbaar is als instrument voor de meting van spelling en grammatica.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen