Menu
  English

  What’s burning in the kitchen? Kwetsbare jongeren en arbeidsmarkt

  Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

  G.T. Witte | Artikel | Publicatiedatum: 01 december 2014
  Arbeid biedt behalve zelfstandigheid ook structuur en doel aan iemands bestaan en leidt tot integratie. Echter, het is dringen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Gehandicapten, Wajongers, bijstandsgerechtigden, laagopgeleide schoolverlaters en werklozen vissen in dezelfde vijver. Gemeenten worden geconfronteerd met een gestage toestroom van jongeren in kwetsbare posities die geen werk kunnen vinden. Scholing en opleiding lijken de belangrijkste voorwaarde te zijn voor het verkrijgen van werk, maar voor daadwerkelijk structurele integratie op de arbeidsmarkt is meer nodig om deze jongeren een duurzaam perspectief op arbeid te bieden. What’s burning in the kitchen?

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie