Menu
  English

  Streetwise ambtenaren gezocht!

  Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

  G.T. Witte | Artikel | Publicatiedatum: 16 juni 2016
  Wil de gemeentelijke transformatie slagen, dan moet de ambtelijke wereld zich meer vervlechten met de leefwereld van burgers. Dat vraagt om een tussenwerker: sociale professionals en ambtenaren die een ‘lerende’ houding kunnen innemen.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie