Menu Zoeken English

Schillen van het verschil: sociaal handelen midden in het stedelijke leven

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
T. Rahimy, | Boek | Publicatiedatum: 19 juni 2018

openbare les

Op welke wijze verhouden we ons tot het verschil en de diversiteit in de samenleving? Welke impact heeft onze manier van denken over verschil op het handelen van sociaal werkers binnen de stedelijke context? Is een stad eenduidig te beschrijven? Hoe kunnen we in het onderwijs het engagement van studenten inzetten als een kennisbron? In haar openbare les geeft Tina Rahimy een kritische uiteenzetting van de drie concepten: sociaal werk, stedelijkheid en superdiversiteit. De lector laat zien dat deze begrippen een oude manier van denken over diversiteit en handelen voortzetten. In haar tekst gaat Rahimy op zoek naar nieuwe begrippen. Deze kritische zoektocht naar een inclusieve samenleving is geen eenzijdig proces. De uiteenzettingen in deze openbare les worden begeleid door persoonlijke verhalen en zelfreflectieve intermezzo’s. Naast het introduceren van alternatieve begrippen en andere manieren van denken is Rahimy ook in haar onderzoek op zoek naar nieuwe perspectieven op inclusie en uitsluiting. De perspectieven van jongeren – hun visie, hoop en kritische kanttekeningen – vormen hierbij een inspiratiebron. Rahimy is op een experimentele en narratieve wijze op zoek naar open expressieve ruimtes. In deze open ruimtes wordt er plaatsgemaakt voor een verscheidenheid van uitingen waardoor jongeren vanuit hun belevingswereld een visie over het sociaal werk en een rechtvaardige samenleving formuleren. In samenwerking met studenten en docenten zullen in dit lectoraat nieuwe perspectieven worden onderzocht op ethische vraagstukken en emancipatoire processen. Het uiteindelijke streven is om via dit lectoraat een synergie te creëren tussen onderzoek en educatie in het sociale domein.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen