Menu
  English

  Praktijkonderzoek: spanningen en dilemma's

  Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

  G.T. Witte, Joop Berding | Artikel | Publicatiedatum: 13 maart 2013
  Het doen van praktijkgericht onderzoek heeft een steeds belangrijkere plaats in het curriculum. Vanuit onze betrokkenheid bij onderwijs en onderzoek in het sociaalagogische domein valt ons op dat er op het gebied van de methodologie van praktijkgericht onderzoek weliswaar vele handleidingen en “how to do”-boeken beschikbaar zijn, maar dat de feitelijke praktijk van het echt doen van onderzoek meestal een geheel ander, veel grilliger beeld laat zien.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie