Menu
  English

  Perspectiefgerichte en talentgedreven welzijnszorg

  Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

  G.T. Witte | Boek | Publicatiedatum: 15 november 2012

  werken aan de rafelrand

  Een van de uitdagingen waar we voor staan, ligt in het opleiden van jongeren voor de arbeidsmarkt. Zorgwekkend is het aantal voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie. Door een opeenstapeling van problemen lukt het ze niet hun opleiding af te maken en dreigen daardoor maatschappelijk af te glijden. Hun kansen op de arbeidsmarkt zijn gering. Rotterdam telt enkele duizenden van zulke risicojongeren. Om deze jongeren te helpen zijn innovatieve sociale professionals nodig. In deze openbare les constateert lector Toby Witte dat de zorgen welzijnssectoren versnipperd zijn georganiseerd en onvoldoende aanvullend functioneren.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie