Menu Zoeken English

Literatuurverkenning Meer leertijd: effecten van meer leertijd op taal en rekenen

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
E.J. Schooten, van | Rapport | Publicatiedatum: 15 juni 2012
In het onderstaande wordt de samenvatting van een literatuurstudie gerapporteerd. De te beantwoorden vraag luidt: Maak een literatuurverkenning over het onderwerp „meer leertijd‟. Ofwel beantwoord de vraag: wat weten we over effecten van meer leertijd op de terreinen taal, rekenen en de zogenaamde „soft skills‟ (o.a. op het gebied van sport en cultuur).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.