Menu Zoeken English

Koersen op de toekomst: innoveer sociale opleidingen!

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
G.T. Witte, | Artikel | Publicatiedatum: 26 maart 2015
Het sociale domein ondergaat door de transitie en transformatie (decentralisatie van zorg en welzijn naar de gemeenten) de komende paar jaar een drastische gedaantewisseling. De veranderingen beïnvloeden niet alleen het stelsel/systeem, maar vragen ook nieuwe competenties van sociale professionals (kennis, vaardigheden en attitude). Deze koerswijziging kan niet zonder effect blijven op de inhoud van de sociale opleidingen. De vraag rijst of de huidige sociale (hbo) opleidingen qua programma toekomstbestendig opleiden en of zij momenteel de juiste aankomende sociale professional afleveren. Duidelijk is, zo blijkt uit menig rapport, dat een grondige heroriëntatie noodzakelijk is.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen