Menu Zoeken English

Handleiding Qualidem

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
D. Mellenbergh, J. Lange, de, T. Ettema, R. Dröes, M. Ribbe | Rapport | Publicatiedatum: 01 mei 2005

Een meetinstrument Kwaliteit van Leven bij mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen, versie 1

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw verschijnen er steeds vaker publicaties over kwaliteit van leven bij mensen met dementie. Maar wat bedoelen we precies met Kwaliteit van Leven? Voor de een zal het een gelukkig huwelijk zijn, voor de ander een goede gezondheid of een prettige jeugd voor de kinderen. Ook onafhankelijkheid, een verzekerd inkomen, goede huisvesting, prettige sociale contacten, genieten van muziek, theater of literatuur kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven. Het eigen subjectieve oordeel lijkt een noodzakelijke voorwaarde om tot een uitspraak over kwaliteit van leven te komen. Zijn mensen met dementie in staat tot een dergelijke subjectieve beoordeling van hun leven of levensomstandigheden? Hun cognitieve vermogens worden immers in toenemende mate beperkt. Diverse auteurs benadrukken dat mensen met een lichte of matige dementie daar nog wel degelijk toe in staat zijn (zie bijvoorbeeld: Brod et al., 1999; Cotrell & Schulz, 1993; Novella et al., 2001; Gerritsen 2004).

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen