Menu
  English

  Dynamiek van sociaal werk en gemeentelijk beleid

  Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

  G.T. Witte | Boek | Publicatiedatum: 15 december 2019
  Sinds de decentralisatie van het sociaal domein in 2015 bepalen gemeenten het beleid op het terrein van zorg, welzijn en jeugd. Dat betekent dat sociaal professionals en beleidsambtenaren samen de ondersteuning moeten verzorgen voor burgers die dat nodig hebben. Dynamiek van sociaal werk en gemeentelijk beleid helpt (toekomstige) sociaal professionals bij het handelen en denken in het spanningsveld dat ontstaat bij het bepalen van gemeentelijk sociaal beleid en de praktische uitvoering ervan. Hoe de sociaal professional in de dynamiek van de plaatselijke politiek en bestuur zijn weg moet vindenstaat in het boek centraal. Dynamiek van sociaal werk en gemeentelijk beleid bestaat uit drie delen, die los van elkaar kunnen worden gebruikt. Deel één behandelt de context en betekenis van het sociale beleid in relatie tot de lokale politiek. Deel twee gaat in op de manier waarop het gemeentelijke politiek-bestuurlijke systeem binnen het sociaal domein functioneert. En deel drie bespreekt recente en toekomstige ontwikkelingen in het lokale sociaal domein door middel van praktijkcasussen.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie