Menu Zoeken English

De transitie van zorg en welzijn naar de gemeenten

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
T. Notten, | Artikel | Publicatiedatum: 01 januari 2014

Juan Lois Vives, man van zijn tijd en ver daarna?

Het fenomeen armenzorg treffen we in de gehele geschiedenis van de mensheid aan, maar laten we ons beperken tot de West-Europese arrangementen die bepalend werden voor onze huidige samenleving: de Nieuwe Tijd. Vanaf het begin van de zestiende eeuw. Kenmerkend daarvoor is de opkomst van het ‘mechanistisch-mathematisch wereldbeeld’. Er kwamen nieuwe manieren van produceren op, en nieuwe sociale verhoudingen. De feodale standenmaatschappij verschoof naar een samenleving met een nieuwe, ondernemende klasse, de burgerij. Nieuwe staten vormden zich, die door overzeese uitbreidingen en slavenhandel nieuwe grondstoffen gingen delven. De helft van de bewoonde wereld verstedelijkte en ‘rationaliseerde’.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen