Menu English

De begrijpelijheid van etiketteksten op de verpakking van geneesmiddelen

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie

E. Maghroudi, S.D. Borgsteede, J.J.D.J.M. Rademakers, L. Dijk,van, C.M.J. Hooijdonk,van | Artikel | Publicatiedatum: 30 augustus 2018
Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat etiketteksten niet goed begrepen worden. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Eén van deze oorzaken is de manier waarop de instructies geformuleerd zijn. Zo worden doseerinstructies beter begrepen wanneer expliciet wordt aangegeven op welk dagdeel het geneesmiddel gebruikt moet worden (’s ochtends 1 tablet en ’s avonds 1 tablet). Patiënten begrijpen minder specifieke doseerinstructies (‘2x per dag 1 tablet’) daarentegen minder goed.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie