Menu English

Analysis of (inter)national electric vehicle projects: keyfactors underlying success and failure

Publicatie van CoE HRTech

A.F. Spruijt, F.G. Rieck, Ewit Roos, Tobias Platenburg | Rapport | Publicatiedatum: 16 november 2015
Het rapport is een onderzoek naar de evaluatie van het programma 'Living lab Hybrid and Electric Vehicles' aangevuld met de laatste inzichten op basis van een studie naar (inter-)nationale EVprojecten en innovatieve ontwikkeling. Het doel van deze studie is om de impact factoren of belangrijke factoren te identificeren en te evalueren die samenhangen met de mate van aanvaarding van elektrische mobiliteit in zowel het personenvervoer (Pa-EV) en het zakelijk vervoer (Co-EV). Om een antwoord op deze vraag te krijgen zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: - Het bepalen van de technische, financiële en sociale Key Factors die samenhangen met het succes of falen van EV-projecten in specifieke business cases; - Literatuurstudie, interviews en bestudering van evaluaties van projecten; - Vaststellen van eventueel verstorende elementen in de gevonden relatie tussen resultaten van het project en de belangrijkste factoren die successen of falen bepalen; - Overzicht van belangrijke mondiale technologische ontwikkeling en nieuwe producten en hun betekenis voor de toekomst van elektrische auto's (bijvoorbeeld: efficiëntie van het opladen van batterijen of infrastructuur). Voor deze studie zijn kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden toegepast. De kwantitatieve benadering wordt gebruikt om de Key-Factors te bepalen en van een relatief gewicht te voorzien. Zonder een relatief gewicht aan de factoren te koppelen is het immers onmogelijk om iets over hun relatieve invloed op succes of falen vast te stellen. Literatuuronderzoek en kwalitatieve methoden zijn toegepast op nationale en internationale studies en projecten. In combinatie is in het onderzoek een aantal Key Factors vastgesteld die een belangrijke invloed hebben op de acceptatie en het duurzaam gebruik van elektrische voertuigen voor privé gebruik en het zakelijke verkeer.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie