Menu Zoeken English

Ambtenaar als ‘ondeugende’ sociaal werker? (column)

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
G.T. Witte, | Andersoortig materiaal | Publicatiedatum: 15 december 2018
Gemeenten beseffen dat een ‘kanteling’ van de eigen werkwijze noodzakelijk is en er meer streetwise ambtenaren nodig zijn. Dat wil zeggen ambtenaren die vooral buiten het stadhuis innoverend aan de slag gaan, kunnen verbinden en het samenspel aangaan met bewoners. De nieuwe of andere ambtenaren die nodig zijn, zijn ondeugende professionals die vanuit een eigen professionele inschatting buiten de lijntjes durven te kleuren, waarbij kaders en regelgeving niet als heilig worden verklaard en beleid bovenal faciliterend moet zijn. Oftewel een ambtelijk professional die regels benut en ze niet alleen puur dient. Toch roept deze op zich goedbedoelde intentie en niet geheel onverstandige kanteling van de werkwijze van gemeenten vragen op. We zien dat gemeenten taken en verantwoordelijkheden van het sociaal werk letterlijk neigen over te nemen. De ambtenaar als sociaal professional?

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen